[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ตัวอักษร A-Z รูปกระต่ายสำหรับระบายสีตกแต่งห้องเรียน

18 ส.ค. 2565 : หมวดหมู่ ภาษาอังกฤษ (อ่าน 70)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน สมุดจดการบ้านให้นักเรียนจดการบ้านของตนเอง

18 ส.ค. 2565 : หมวดหมู่ ปก กรอบ พื้นหลัง (อ่าน 18)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน การ์ดป๊อบอัพวันแม่

9 ส.ค. 2565 : หมวดหมู่ ตกแต่งห้องเรียน (อ่าน 1010)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานภาษาอังกฤษ adjetive, verb, wh questions

9 ส.ค. 2565 : หมวดหมู่ ภาษาอังกฤษ (อ่าน 423)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน รวมข้อสอบและเฉลย สอวน. วิชาฟิสิกส์ 5 ปี

26 ก.ค. 2565 : หมวดหมู่ ฟิสิกส์ (อ่าน 129)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน คำบัญชีพื้นฐาน ป.1-3 รวมเล่ม 145 หน้า

25 ก.ค. 2565 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 1802)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปเนื้อหาประถม เรื่อง การจำแนกสิ่งมีชีวิต เตรียมสอบเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษต่างๆ

19 ก.ค. 2565 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 427)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน สมุดฝึกเขียนพยัญชนะไทย ก-ฮ แบบตาราง ขนาดเล่มขนาด A5 สำหรับน้องอนุบาลที่กำลังฝึกออกจากรอยประเพื่อเข้าสมุด

19 ก.ค. 2565 : หมวดหมู่ ปฐมวัย อนุบาล (อ่าน 750)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดน้องอนุบาล บูรณาการแผน BBL แยกพยัญชนะที่คล้ายกัน

19 ก.ค. 2565 : หมวดหมู่ ปฐมวัย อนุบาล (อ่าน 699)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้ชุดกิจกรรมการอ่านคำควบกล้ำ 15 เล่ม

11 ก.ค. 2565 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 2055)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แผนการจัดเรียนรู้และใบงาน เรื่อง การเรียนรู้ตัวสะกดด้วยบทร้อยกรอง

11 ก.ค. 2565 : หมวดหมู่ แผนการจัดการเรียนรู้ (อ่าน 256)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิชาคณิตศาสตร์ ห้องเรียน EP ประถม การเพิ่มและการลบ Addition and Subtraction

11 ก.ค. 2565 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 839)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Asalha Puja Day (วันอาสาฬหบูชา) พร้อมเฉลย

11 ก.ค. 2565 : หมวดหมู่ ภาษาอังกฤษ (อ่าน 941)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ป๊อบอัพลูกบาศก์วันอาสาฬหบูชา

11 ก.ค. 2565 : หมวดหมู่ ตกแต่งห้องเรียน (อ่าน 789)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน คําศัพท์พร้อมรูปภาพภาษาอังกฤษที่ใช้ประจําวัน Daily Use English Vocabulary

30 มิ.ย. 2565 : หมวดหมู่ ภาษาอังกฤษ (อ่าน 2925)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปเนื้อหา แบบฝึกหัด เรื่อง ภูเขาไฟและหินอัคนี valcano and igneous rock

16 มิ.ย. 2565 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 704)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เกมบิงโก BINGO หมวดร่างกายของฉัน

14 มิ.ย. 2565 : หมวดหมู่ เกมส์ (อ่าน 560)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานระบายสีกิจกรรมวันสุนทรภู่

13 มิ.ย. 2565 : หมวดหมู่ ศิลปะ (อ่าน 2524)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานแผ่นพับวันไหว้ครู

6 มิ.ย. 2565 : หมวดหมู่ ตกแต่งห้องเรียน (อ่าน 2375)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้โปสเตอร์ 26 มิถุนายน วันสุนทรภู่สำหรับจัดบอร์ด

1 มิ.ย. 2565 : หมวดหมู่ ตกแต่งห้องเรียน (อ่าน 3347)


กำลังแสดงหน้าที่ 1/104 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>