[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

24 ต.ค. 2562 : คอมพิวเตอร์

ฟรีสื่อการเรียนการสอน หนังสือวิทยาการคำนวณ (แบบไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์) CS UNPLUGGED ซีเอส อันปลั๊ก โปรแกรมเสริมสมรรถนะและขยายความสามารถของเด็กระดับปฐมวัย


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน หนังสือวิทยาการคำนวณ (แบบไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์) CS UNPLUGGED ซีเอส อันปลั๊ก โปรแกรมเสริมสมรรถนะและขยายความสามารถของเด็กระดับปฐมวัย
(อ่าน 1499)
24 ต.ค. 2562 : ภาษาอังกฤษ

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานภาษาอังกฤษ เขียนประโยคให้ตรงกับรูปภาพที่กำหนดให้


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานภาษาอังกฤษ เขียนประโยคให้ตรงกับรูปภาพที่กำหนดให้
(อ่าน 2550)
24 ต.ค. 2562 : ตกแต่งห้องเรียน

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้วันลอยกระทง


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้วันลอยกระทง
(อ่าน 1945)
24 ต.ค. 2562 : NT

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT) ระดับชั้น ป.3 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT) ระดับชั้น ป.3 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
(อ่าน 1185)
24 ต.ค. 2562 : ภาษาอังกฤษ

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง Subject Pronouns


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง Subject Pronouns
(อ่าน 1746)
24 ต.ค. 2562 : ภาษาไทย

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เค้ก 3 มิติกระดาษพับฝึกหัดอ่านคำพื้นฐานให้คล่องพร้อมแยกสีพยัญชนะและสระ


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน เค้ก 3 มิติกระดาษพับฝึกหัดอ่านคำพื้นฐานให้คล่องพร้อมแยกสีพยัญชนะและสระ
(อ่าน 2551)
23 ต.ค. 2562 : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แผนที่ตำแหน่ง 5 มหาสมุทรทั่วโลก


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แผนที่ตำแหน่ง 5 มหาสมุทรทั่วโลก
(อ่าน 1952)
21 ต.ค. 2562 : ฟิสิกส์

ฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิชาฟิสิกส์ เตรียมสอบ O-NET 9 วิชาสามัญ


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิชาฟิสิกส์ เตรียมสอบ O-NET 9 วิชาสามัญ
(อ่าน 550)
21 ต.ค. 2562 : เคมี

ฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิชาเคมี เตรียมสอบ O-NET 9 วิชาสามัญ


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิชาเคมี เตรียมสอบ O-NET 9 วิชาสามัญ
(อ่าน 555)
21 ต.ค. 2562 : วิทยาศาสตร์

ฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิชาดาราศาสตร์ เตรียมสอบ O-NET 9 วิชาสามัญ


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิชาดาราศาสตร์ เตรียมสอบ O-NET 9 วิชาสามัญ
(อ่าน 1575)
21 ต.ค. 2562 : ชีววิทยา

ฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิชาชีววิทยา เตรียมสอบ O-NET 9 วิชาสามัญ


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิชาชีววิทยา เตรียมสอบ O-NET 9 วิชาสามัญ
(อ่าน 585)
21 ต.ค. 2562 : ชีววิทยา

ฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปวิชาชีววิทยา Reproduction (ระบบสืบพันธุ์) สีสันสวยงามจดจำได้ง่าย


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปวิชาชีววิทยา Reproduction (ระบบสืบพันธุ์) สีสันสวยงามจดจำได้ง่าย
(อ่าน 238)
21 ต.ค. 2562 : ชีววิทยา

ฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปเนื้อหาวิชาชีววิทยา สีสันสวยงามเข้าใจง่าย


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปเนื้อหาวิชาชีววิทยา สีสันสวยงามเข้าใจง่าย
(อ่าน 341)
18 ต.ค. 2562 : ภาษาอังกฤษ

ฟรีสื่อการเรียนการสอน คำศัพท์กิริยา 100 คำที่ใช้บ่อยสำหรับฝึกภาษา ภาพสวย จำง่าย พร้อมประโยคตัวอย่าง


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน คำศัพท์กิริยา 100 คำที่ใช้บ่อยสำหรับฝึกภาษา ภาพสวย จำง่าย พร้อมประโยคตัวอย่าง
(อ่าน 2604)
17 ต.ค. 2562 : ตกแต่งห้องเรียน

ฟรีสื่อการเรียนการสอน โปสเตอร์พระพุทธเจ้า 10 ชาติ


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน โปสเตอร์พระพุทธเจ้า 10 ชาติ
(อ่าน 899)
17 ต.ค. 2562 : ภาษาอังกฤษ

ฟรีสื่อการเรียนการสอน หนังสือ English is fun ป.3, ป.4, ป.5, ป.6


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน หนังสือ English is fun ป.3, ป.4, ป.5, ป.6
(อ่าน 2203)
16 ต.ค. 2562 : ภาษาไทย

ฟรีสื่อการเรียนการสอน บิงโกมาตราแม่ กก (ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา)


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บิงโกมาตราแม่ กก (ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา)
(อ่าน 2112)
16 ต.ค. 2562 : ปฐมวัย อนุบาล

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แฟลชการ์ดเลข 0-10 รูปการ์ตูนปลาน่ารักๆ


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แฟลชการ์ดเลข 0-10 รูปการ์ตูนปลาน่ารักๆ
(อ่าน 1388)
16 ต.ค. 2562 : ปฐมวัย อนุบาล

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ภาพพยัญชนะไทยสวยงาม


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ภาพพยัญชนะไทยสวยงาม
(อ่าน 1214)
16 ต.ค. 2562 : แผนการจัดการเรียนรู้

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วรรณคดีลำนำ หน่วยที่ 1 เจ้าเนื้ออ่อนเอย


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วรรณคดีลำนำ หน่วยที่ 1 เจ้าเนื้ออ่อนเอย
(อ่าน 281)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/84 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>