[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

28 ม.ค. 2563 : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวันมาฆบูชา ระบายสีภาพ


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวันมาฆบูชา ระบายสีภาพ
(อ่าน 5914)
27 ม.ค. 2563 : ภาษาไทย

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้นำเสนอเรื่อง ชนิดของคำในภาษาไทย


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้นำเสนอเรื่อง ชนิดของคำในภาษาไทย
(อ่าน 2265)
27 ม.ค. 2563 : O-NET

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัด O-NET เรื่อง map แผนที่ รวมคำศัพท์เกี่ยวกับการบอกเส้นทาง


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัด O-NET เรื่อง map แผนที่ รวมคำศัพท์เกี่ยวกับการบอกเส้นทาง
(อ่าน 780)
26 ม.ค. 2563 : O-NET

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบ O-NET ทบทวนเรื่องป้าย สัญลักษณ์ต่างๆ sign and symbol


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบ O-NET ทบทวนเรื่องป้าย สัญลักษณ์ต่างๆ sign and symbol
(อ่าน 699)
25 ม.ค. 2563 : คณิตศาสตร์

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดเขียนกราฟแผนภูมิแท่งสำหรับเด็กๆ ระบายสีช่องตามจำนวนของสิ่งของนั้นๆ


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดเขียนกราฟแผนภูมิแท่งสำหรับเด็กๆ ระบายสีช่องตามจำนวนของสิ่งของนั้นๆ
(อ่าน 1078)
25 ม.ค. 2563 : ภาษาจีน

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ลำดับและชื่อคนในครอบครัวของคนจีน


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ลำดับและชื่อคนในครอบครัวของคนจีน
(อ่าน 235)
24 ม.ค. 2563 : ภาษาอังกฤษ

ฟรีสื่อการเรียนการสอน บทสนทนาตอนกินข้าว พูดทุกวันลูกเก่งภาษาอังกฤษ


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บทสนทนาตอนกินข้าว พูดทุกวันลูกเก่งภาษาอังกฤษ
(อ่าน 1290)
21 ม.ค. 2563 : วิทยาศาสตร์

ฟรีสื่อการเรียนการสอน การลำเลียงสารผ่านเซลล์


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน การลำเลียงสารผ่านเซลล์
(อ่าน 877)
21 ม.ค. 2563 : ตกแต่งห้องเรียน

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เทมเพลตกระดาษแบบพับได้ (ไฟล์เปล่า) ประยุกต์ใช้ได้กับทุกวิชา


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน เทมเพลตกระดาษแบบพับได้ (ไฟล์เปล่า) ประยุกต์ใช้ได้กับทุกวิชา
(อ่าน 2567)
19 ม.ค. 2563 : ภาษาไทย

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ไฟล์มาตราตัวสะกด


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ไฟล์มาตราตัวสะกด
(อ่าน 3808)
18 ม.ค. 2563 : ความรู้ทั่วไป

ฟรีสื่อการเรียนการสอน 10 สะพานที่ยาวที่สุดในเมืองกรุงเทพมหานคร


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน 10 สะพานที่ยาวที่สุดในเมืองกรุงเทพมหานคร
(อ่าน 112)
13 ม.ค. 2563 : ภาษาไทย

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกทักษะการแต่งประโยคจากภาพ


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกทักษะการแต่งประโยคจากภาพ
(อ่าน 4318)
10 ม.ค. 2563 : ศิลปะ

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ภาพวาดระบายสีวันเด็กพร้อมคำขวัญ 2563


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ภาพวาดระบายสีวันเด็กพร้อมคำขวัญ 2563
(อ่าน 1383)
4 ม.ค. 2563 : ติวสอบ

ฟรีสื่อการเรียนการสอน นักจิตวิทยาและแนวคิดทฤษฎี


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน นักจิตวิทยาและแนวคิดทฤษฎี
(อ่าน 146)
3 ม.ค. 2563 : ศิลปะ

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ภาพวาดระบายสีวันเด็กแห่งชาติ


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ภาพวาดระบายสีวันเด็กแห่งชาติ
(อ่าน 8763)
2 ม.ค. 2563 : ประวัติศาสตร์

ฟรีสื่อการเรียนการสอน พระนามเต็มพระมหากษัตริย์ไทยราชวงศ์จักรี


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน พระนามเต็มพระมหากษัตริย์ไทยราชวงศ์จักรี
(อ่าน 786)
2 ม.ค. 2563 : วิทยาศาสตร์

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เหตุการณ์สำคัญทางดาราศาสตร์และอวกาศตลอดปี 2020


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน เหตุการณ์สำคัญทางดาราศาสตร์และอวกาศตลอดปี 2020
(อ่าน 1566)
29 ธ.ค. 2562 : ภาษาไทย

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานทบทวนเรื่องประโยค ใบงานเขียนตามคำบอก รูป Iphone 11


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานทบทวนเรื่องประโยค ใบงานเขียนตามคำบอก รูป Iphone 11
(อ่าน 4176)
26 ธ.ค. 2562 : วิทยาศาสตร์

ฟรีสื่อการเรียนการสอน สัญลักษณ์ไฟฟ้าในรูปต้นคริสต์มาส


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน สัญลักษณ์ไฟฟ้าในรูปต้นคริสต์มาส
(อ่าน 849)
26 ธ.ค. 2562 : วิทยาศาสตร์

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แว่นตาดูสุริยุปราคา


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แว่นตาดูสุริยุปราคา
(อ่าน 771)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/84 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>