[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

14 มิ.ย. 2563 : ปฐมวัย อนุบาล

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานคณิตศาสตร์สำหรับอนุบาล เรื่อง การบวก


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานคณิตศาสตร์สำหรับอนุบาล เรื่อง การบวก
(อ่าน 1021)
14 มิ.ย. 2563 : ภาษาไทย

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบเรียนภาษาไทย ป.1-2 โดย ปลั่ง คุ้มเรือน เผยแพร่โดย พรรษา ไพรเลิศ


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบเรียนภาษาไทย ป.1-2 โดย ปลั่ง คุ้มเรือน เผยแพร่โดย พรรษา ไพรเลิศ
(อ่าน 2003)
13 มิ.ย. 2563 : ภาษาอังกฤษ

ฟรีสื่อการเรียนการสอน คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสถานที่พร้อมการ์ตูนน่ารักๆ


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสถานที่พร้อมการ์ตูนน่ารักๆ
(อ่าน 2574)
13 มิ.ย. 2563 : ภาษาอังกฤษ

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เกมส์ปริศนาอักษรไขว้สร้างคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Animals และ Food and Drinks


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน เกมส์ปริศนาอักษรไขว้สร้างคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Animals และ Food and Drinks
(อ่าน 1942)
12 มิ.ย. 2563 : ภาษาอังกฤษ

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เรื่องสั้นภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับประถมฝึกอ่านและตอบคำถาม


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน เรื่องสั้นภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับประถมฝึกอ่านและตอบคำถาม
(อ่าน 2069)
12 มิ.ย. 2563 : ปฐมวัย อนุบาล

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้น้องอนุบาล ปฐมวัย ฝึกการค้นหารูปภาพที่กำหนดเพื่อพัฒนาการพูด การรับรู้และความสนใจ


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้น้องอนุบาล ปฐมวัย ฝึกการค้นหารูปภาพที่กำหนดเพื่อพัฒนาการพูด การรับรู้และความสนใจ
(อ่าน 702)
9 มิ.ย. 2563 : ตกแต่งห้องเรียน

ฟรีสื่อการเรียนการสอน รูปภาพตกแต่งห้องเรียนการป้องกันโรคติดต่อโควิด


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน รูปภาพตกแต่งห้องเรียนการป้องกันโรคติดต่อโควิด
(อ่าน 6119)
9 มิ.ย. 2563 : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เนื้อเพลงวิชาลูกเสือ


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน เนื้อเพลงวิชาลูกเสือ
(อ่าน 242)
4 มิ.ย. 2563 : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฟรีสื่อการเรียนการสอน บทกลอนมงคลชีวิต 38 ประการ


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บทกลอนมงคลชีวิต 38 ประการ
(อ่าน 954)
3 มิ.ย. 2563 : ภาษาไทย

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ป้ายความรู้ เรื่อง มาตราตัวสะกดในภาษาไทย


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ป้ายความรู้ เรื่อง มาตราตัวสะกดในภาษาไทย
(อ่าน 3255)
3 มิ.ย. 2563 : ปก กรอบ พื้นหลัง

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ไฟล์จดหมายข่าวของโรงเรียนประจำเดือน ไฟล์ JPG และ PSD แก้ไขได้


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ไฟล์จดหมายข่าวของโรงเรียนประจำเดือน ไฟล์ JPG และ PSD แก้ไขได้
(อ่าน 1039)
2 มิ.ย. 2563 : ปฐมวัย อนุบาล

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานเรียนรู้รูปทรงจับคู่ภาพรูปทรงสำหรับน้องอนุบาล ปฐมวัย


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานเรียนรู้รูปทรงจับคู่ภาพรูปทรงสำหรับน้องอนุบาล ปฐมวัย
(อ่าน 874)
2 มิ.ย. 2563 : ปฐมวัย อนุบาล

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานการลบสำหรับน้องอนุบาล ปฐมวัย มีภาพการ์ตูนน่ารักๆ ประกอบ


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานการลบสำหรับน้องอนุบาล ปฐมวัย มีภาพการ์ตูนน่ารักๆ ประกอบ
(อ่าน 655)
2 มิ.ย. 2563 : คณิตศาสตร์

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.3 เรื่อง ระบบสมการ


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.3 เรื่อง ระบบสมการ
(อ่าน 346)
30 พ.ค. 2563 : ภาษาไทย

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกคัดลายมือ เรียนรู้สระในภาษาไทย


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกคัดลายมือ เรียนรู้สระในภาษาไทย
(อ่าน 2762)
28 พ.ค. 2563 : คณิตศาสตร์

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เอกสารติว O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ระดับ ม.3


ฟรีสื่อการเรียนการสอน เอกสารติว O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ระดับ ม.3
(อ่าน 306)
28 พ.ค. 2563 : คณิตศาสตร์

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต
(อ่าน 359)
26 พ.ค. 2563 : ภาษาอังกฤษ

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานภาษาอังกฤษ ระบายสีสัตว์ต่างๆ ตามคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่กำหนดให้


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานภาษาอังกฤษ ระบายสีสัตว์ต่างๆ ตามคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่กำหนดให้
(อ่าน 2196)
26 พ.ค. 2563 : ปฐมวัย อนุบาล

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานแต่ละหน่วย อนุบาล 3


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานแต่ละหน่วย อนุบาล 3
(อ่าน 1338)
26 พ.ค. 2563 : ปฐมวัย อนุบาล

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานอนุบาล 1 แต่ละหน่วย


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานอนุบาล 1 แต่ละหน่วย
(อ่าน 1003)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/92 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>