[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

27 เม.ย. 2563 : ภาษาอังกฤษ

ฟรีสื่อการเรียนการสอน คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้น ป.1 พร้อมคำอ่าน คำแปลและรูปประกอบ


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้น ป.1 พร้อมคำอ่าน คำแปลและรูปประกอบ
(อ่าน 2179)
26 เม.ย. 2563 : ภาษาไทย

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดคัดลายมือแบบกระทรวงศึกษาธิการ


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดคัดลายมือแบบกระทรวงศึกษาธิการ
(อ่าน 3954)
26 เม.ย. 2563 : เกมส์

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เกมส์ 35 ปริศนาคำทาย


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน เกมส์ 35 ปริศนาคำทาย
(อ่าน 507)
26 เม.ย. 2563 : ฟิสิกส์

ฟรีสื่อการเรียนการสอน 12 พื้นฐานคณิตที่ควรรู้ก่อนเรียนฟิสิกส์


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน 12 พื้นฐานคณิตที่ควรรู้ก่อนเรียนฟิสิกส์
(อ่าน 149)
26 เม.ย. 2563 : คณิตศาสตร์

ฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุป 4 เทคนิคมองโจทย์ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. แบบมีเศษเหลือ เตรียมสอบเข้า ม.1


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุป 4 เทคนิคมองโจทย์ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. แบบมีเศษเหลือ เตรียมสอบเข้า ม.1
(อ่าน 1628)
25 เม.ย. 2563 : ปฐมวัย อนุบาล

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานฝึกกล้ามเนื้อมือลากเส้นประภาพการ์ตูนสีสันสดใสน่ารักๆ


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานฝึกกล้ามเนื้อมือลากเส้นประภาพการ์ตูนสีสันสดใสน่ารักๆ
(อ่าน 2410)
25 เม.ย. 2563 : ปฐมวัย อนุบาล

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานลากเส้นตามตัวตัวเลขแต่ละจุดเพื่อสร้างภาพสัตว์น่ารักๆ


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานลากเส้นตามตัวตัวเลขแต่ละจุดเพื่อสร้างภาพสัตว์น่ารักๆ
(อ่าน 1485)
24 เม.ย. 2563 : วิทยฐานะ

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เอกสารทำแฟ้มประเมินครูเกณฑ์ ว 21 ต้องใส่ข้อมูลอะไรบ้าง


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน เอกสารทำแฟ้มประเมินครูเกณฑ์ ว 21 ต้องใส่ข้อมูลอะไรบ้าง
(อ่าน 455)
23 เม.ย. 2563 : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ป๊อปอัพหลักธรรมศาสนาอิสลาม หลักศรัทธา 6 ประการและหลักปฏิบัติ 5 ประการ


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ป๊อปอัพหลักธรรมศาสนาอิสลาม หลักศรัทธา 6 ประการและหลักปฏิบัติ 5 ประการ
(อ่าน 687)
23 เม.ย. 2563 : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ป๊อปอัพภูเขาของไทยในแต่ละภาค


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ป๊อปอัพภูเขาของไทยในแต่ละภาค
(อ่าน 786)
22 เม.ย. 2563 : ตกแต่งห้องเรียน

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบกระดาษพับสำหรับติดสื่อ ติดลงกระดาษแข็ง จบ ง่ายมาก


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบกระดาษพับสำหรับติดสื่อ ติดลงกระดาษแข็ง จบ ง่ายมาก
(อ่าน 3367)
22 เม.ย. 2563 : ภาษาไทย

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกคัดลายมือวรรณคดีลำนำ ป.1 ให้นักเรียนได้เกิดทักษะการอ่านและเขียน


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกคัดลายมือวรรณคดีลำนำ ป.1 ให้นักเรียนได้เกิดทักษะการอ่านและเขียน
(อ่าน 2812)
22 เม.ย. 2563 : ตกแต่งห้องเรียน

ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรตัวเลขไทย 0-30


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรตัวเลขไทย 0-30
(อ่าน 2400)
22 เม.ย. 2563 : ภาษาอังกฤษ

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดเขียนและเรียนรู้เรื่องตัวเลขพร้อมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับน้องๆประถม


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดเขียนและเรียนรู้เรื่องตัวเลขพร้อมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับน้องๆประถม
(อ่าน 2683)
21 เม.ย. 2563 : ความรู้ทั่วไป

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(อ่าน 147)
21 เม.ย. 2563 : ภาษาไทย

ฟรีสื่อการเรียนการสอน Pop up แจกลูกสะกดคำ สระอือ สระอุ สระอัว สระโอะ สระเอาะ สระออ


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน Pop up แจกลูกสะกดคำ สระอือ สระอุ สระอัว สระโอะ สระเอาะ สระออ
(อ่าน 4135)
21 เม.ย. 2563 : ภาษาไทย

ฟรีสื่อการเรียนการสอน Pop up กล่องคำไวพจน์และคลิปวิดีโอสอนทำสื่อ Pop up


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน Pop up กล่องคำไวพจน์และคลิปวิดีโอสอนทำสื่อ Pop up
(อ่าน 1385)
20 เม.ย. 2563 : ภาษาไทย

ฟรีสื่อการเรียนการสอน พยัญชนะไทย 44 ตัวพร้อมรูปการ์ตูน Stitch


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน พยัญชนะไทย 44 ตัวพร้อมรูปการ์ตูน Stitch
(อ่าน 3523)
20 เม.ย. 2563 : ภาษาไทย

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดอ่านเสียงสระภาษาไทยแยกสีให้จดจำและอ่านได้ง่าย


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดอ่านเสียงสระภาษาไทยแยกสีให้จดจำและอ่านได้ง่าย
(อ่าน 3337)
19 เม.ย. 2563 : ความรู้ทั่วไป

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ฟรีอีบุ๊กมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ดาวน์โหลดฟรี pdf ไฟล์ มีหลายหลายสาขาวิชา เช่น ภูมิศาสตร์, ประวัติศาสตร์, เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา, สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รัฐศาสตร์, ปรัชญา, ภาษาและวรรณคดี นิติศาสตร์, วารสารศาสตร์


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ฟรีอีบุ๊กมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ดาวน์โหลดฟรี pdf ไฟล์ มีหลายหลายสาขาวิชา เช่น ภูมิศาสตร์, ประวัติศาสตร์, เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา, สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รัฐศาสตร์, ปรัชญา, ภาษาและวรรณคดี นิติศาสตร์, วารสารศาส
(อ่าน 210)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/92 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>