[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

3 ธ.ค. 2562 : ศิลปะ

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ภาพวาดระบายสี 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ภาพวาดระบายสี 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ
(อ่าน 1547)
3 ธ.ค. 2562 : คณิตศาสตร์

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เกม Coding ทิศและแผนผัง


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน เกม Coding ทิศและแผนผัง
(อ่าน 2900)
3 ธ.ค. 2562 : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้ โปสเตอร์จัดบอร์ด 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้ โปสเตอร์จัดบอร์ด 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ
(อ่าน 1205)
3 ธ.ค. 2562 : ประวัติศาสตร์

ฟรีสื่อการเรียนการสอน สมุดเล่มเล็ก 5 ธันวา วันพ่อแห่งชาติ


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน สมุดเล่มเล็ก 5 ธันวา วันพ่อแห่งชาติ
(อ่าน 863)
2 ธ.ค. 2562 : คณิตศาสตร์

ฟรีสื่อการเรียนการสอน หนังสือ ฝึกคิด พิชิตคณิต PISA สสวท.


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน หนังสือ ฝึกคิด พิชิตคณิต PISA สสวท.
(อ่าน 1371)
2 ธ.ค. 2562 : ตกแต่งห้องเรียน

ฟรีสื่อการเรียนการสอน โปสเตอร์กฎของห้องเรียนภาษาอังกฤษ Classroom Rules in English


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน โปสเตอร์กฎของห้องเรียนภาษาอังกฤษ Classroom Rules in English
(อ่าน 1315)
2 ธ.ค. 2562 : ภาษาไทย

ฟรีสื่อการเรียนการสอน มาตราตัวสะกดและตัวอย่างคำ


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน มาตราตัวสะกดและตัวอย่างคำ
(อ่าน 5479)
2 ธ.ค. 2562 : คณิตศาสตร์

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ธนบัตรและเหรียญ การเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุดและการอ่าน


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ธนบัตรและเหรียญ การเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุดและการอ่าน
(อ่าน 2217)
2 ธ.ค. 2562 : ภาษาไทย

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ฝึกอ่าน "สระ ใ" ยี่สิบม้วน, ฝึกอ่าน "สระ เ _ าะ" จ้ำจี้มะเขือเปราะ, ฝึกอ่าน "สระ ื" ม้าดื้อ


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ฝึกอ่าน "สระ ใ" ยี่สิบม้วน, ฝึกอ่าน "สระ เ _ าะ" จ้ำจี้มะเขือเปราะ, ฝึกอ่าน "สระ ื" ม้าดื้อ
(อ่าน 4588)
1 ธ.ค. 2562 : ตกแต่งห้องเรียน

ฟรีสื่อการเรียนการสอน โปสเตอร์ 9 คำสอนพ่อ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน โปสเตอร์ 9 คำสอนพ่อ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
(อ่าน 1273)
1 ธ.ค. 2562 : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฟรีสื่อการเรียนการสอน พุทธสุภาษิตพร้อมรูปการ์ตูนน่ารักๆ ประกอบ


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน พุทธสุภาษิตพร้อมรูปการ์ตูนน่ารักๆ ประกอบ
(อ่าน 1854)
1 ธ.ค. 2562 : ตกแต่งห้องเรียน

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ไฟล์มุมต่างๆ ในห้องเรียน ภาพเด็กชายเด็กหญิงถือป้ายมุม


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ไฟล์มุมต่างๆ ในห้องเรียน ภาพเด็กชายเด็กหญิงถือป้ายมุม
(อ่าน 3348)
30 พ.ย. 2562 : ตกแต่งห้องเรียน

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวันคริสต์มาส หาคำศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วประดับบนต้นคริสต์มาสและวาดภาพระบายสีให้สวยงาม


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวันคริสต์มาส หาคำศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วประดับบนต้นคริสต์มาสและวาดภาพระบายสีให้สวยงาม
(อ่าน 3856)
30 พ.ย. 2562 : ตกแต่งห้องเรียน

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบรูปหวีกล้วยสำหรับปรับทำใบงานทุกรายวิชา


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบรูปหวีกล้วยสำหรับปรับทำใบงานทุกรายวิชา
(อ่าน 1615)
30 พ.ย. 2562 : ตกแต่งห้องเรียน

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้ โปสเตอร์ 5 ธันวา วันชาติและพ่อแห่งชาติ สำหรับจัดบอร์ด


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้ โปสเตอร์ 5 ธันวา วันชาติและพ่อแห่งชาติ สำหรับจัดบอร์ด
(อ่าน 2393)
30 พ.ย. 2562 : ภาษาอังกฤษ

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ไอติมคำศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมคำแปล ฝึกให้นักเรียนเขียนคำศัพท์


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ไอติมคำศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมคำแปล ฝึกให้นักเรียนเขียนคำศัพท์
(อ่าน 2435)
28 พ.ย. 2562 : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เรื่อง มรรค มีองค์ 8 หนทางสู่การดับทุกข์


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน เรื่อง มรรค มีองค์ 8 หนทางสู่การดับทุกข์
(อ่าน 1028)
28 พ.ย. 2562 : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ปฏิจจสมุปบาท กระบวนธรรมของจิต ในการเกิดขึ้น และดับไปแห่งทุกข์


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ปฏิจจสมุปบาท กระบวนธรรมของจิต ในการเกิดขึ้น และดับไปแห่งทุกข์
(อ่าน 512)
27 พ.ย. 2562 : ภาษาอังกฤษ

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษและระบายสีเรื่อง อาหารและเครื่องดื่ม Food and Drink, สัตว์ Animal, ผลไม้ Fruit, ผัก Vegetable


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษและระบายสีเรื่อง อาหารและเครื่องดื่ม Food and Drink, สัตว์ Animal, ผลไม้ Fruit, ผัก Vegetable
(อ่าน 3197)
26 พ.ย. 2562 : ภาษาอังกฤษ

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ภาพระบายสีปลา A-Z ตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ ระบายสีบูรณาการระหว่างศิลปะกับภาษาอังกฤษ รวบรวมเข้าเล่มเป็นผลงานของห้องได้ มีแบบลงสีฉากหลังเป็นท้องทะเล


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ภาพระบายสีปลา A-Z ตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ ระบายสีบูรณาการระหว่างศิลปะกับภาษาอังกฤษ รวบรวมเข้าเล่มเป็นผลงานของห้องได้ มีแบบลงสีฉากหลังเป็นท้องทะเล
(อ่าน 1525)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/84 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>