[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

2 เม.ย. 2563 : ปก กรอบ พื้นหลัง

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ปกรายงาน ไฟล์ PPT แก้ไขได้


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ปกรายงาน ไฟล์ PPT แก้ไขได้
(อ่าน 8904)
2 เม.ย. 2563 : ความรู้ทั่วไป

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เอกสารการทำ PLC ปี 2562 ไฟล์เวิร์ด WORD


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน เอกสารการทำ PLC ปี 2562 ไฟล์เวิร์ด WORD
(อ่าน 364)
20 มี.ค. 2563 : ปก กรอบ พื้นหลัง

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แจกปก SAR ไฟล์ jpg และ psd สามารถแก้ไขได้


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แจกปก SAR ไฟล์ jpg และ psd สามารถแก้ไขได้
(อ่าน 8515)
19 มี.ค. 2563 : โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน แสดงเป็นแผนภูมิ ใช้สำหรับประกอบ SAR โรงเรียนระดับประถมและมัธยมแก้ระดับชั้นได้


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน แสดงเป็นแผนภูมิ ใช้สำหรับประกอบ SAR โรงเรียนระดับประถมและมัธยมแก้ระดับชั้นได้
(อ่าน 396)
17 มี.ค. 2563 : ปก กรอบ พื้นหลัง

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ตัวอย่างปก 13 แฟ้ม การประเมินผลการปฏิบัติงาน 3 ด้าน ไฟล์ PSD แก้ไขได้


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ตัวอย่างปก 13 แฟ้ม การประเมินผลการปฏิบัติงาน 3 ด้าน ไฟล์ PSD แก้ไขได้
(อ่าน 5155)
17 มี.ค. 2563 : 9 วิชาสามัญ

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เฉลยวิชาสามัญชีวะพร้อมคำอธิบาย 63


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน เฉลยวิชาสามัญชีวะพร้อมคำอธิบาย 63
(อ่าน 490)
15 มี.ค. 2563 : ความรู้ทั่วไป

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ตัวอย่างการเขียนโครงการและการเขียนรายงานโครงการที่ ตอบมาตรฐานที่ 1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประเด็นพิจารณาที่ 1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ตัวบ่งชี้ เรื่องความสามารถในการอ่าน การเขียนและการสื่อสารภาษาอังกฤษ


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ตัวอย่างการเขียนโครงการ และการเขียนรายงานโครงการที่ ตอบมาตรฐานที่ 1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประเด็นพิจารณาที่ 1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ตัวบ่งชี้ เรื่องความสามารถในการอ่าน การเขียนและการสื่อสารภาษาอั
(อ่าน 317)
14 มี.ค. 2563 : คอมพิวเตอร์

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เว็บแจกฟรีหนังสือเป็น PDF (text book)เขียนโปรแกรมฯ หลากหลายภาษาแนวสรุป และยกตัวอย่างโค้ดรวบรวมมาจากเอกสารของ Stack Overflow


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน เว็บแจกฟรีหนังสือเป็น PDF (text book)เขียนโปรแกรมฯ หลากหลายภาษาแนวสรุป และยกตัวอย่างโค้ดรวบรวมมาจากเอกสารของ Stack Overflow
(อ่าน 413)
13 มี.ค. 2563 : 9 วิชาสามัญ

ฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปสูตรหัวใจ 9 สามัญคณิต 1


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปสูตรหัวใจ 9 สามัญคณิต 1
(อ่าน 267)
9 มี.ค. 2563 : ฟิสิกส์

ฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปฟิสิกส์ ม.4


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปฟิสิกส์ ม.4
(อ่าน 344)
8 มี.ค. 2563 : คลังข้อสอบ

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แจกฟรีแนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แจกฟรีแนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย
(อ่าน 584)
8 มี.ค. 2563 : คลังข้อสอบ

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แจกฟรีแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แจกฟรีแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ
(อ่าน 217)
8 มี.ค. 2563 : 9 วิชาสามัญ

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เฉลยฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2562


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน เฉลยฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2562
(อ่าน 235)
8 มี.ค. 2563 : คลังข้อสอบ

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แจกฟรีแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แจกฟรีแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
(อ่าน 176)
8 มี.ค. 2563 : คลังข้อสอบ

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แจกฟรีแนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกเทคโนโลยี


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แจกฟรีแนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกเทคโนโลยี
(อ่าน 148)
6 มี.ค. 2563 : วิทยฐานะ

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เอกสารวิทยฐานะ ว21 ครบทั้ง 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด สามารถแก้ไขปรับให้เป็นบริบทและตามระดับคุณภาพของแต่ละวิทยฐานะ


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน เอกสารวิทยฐานะ ว21 ครบทั้ง 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด สามารถแก้ไขปรับให้เป็นบริบทและตามระดับคุณภาพของแต่ละวิทยฐานะ
(อ่าน 669)
5 มี.ค. 2563 : โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ปพ.5 ปพ.6 ระดับมัธยมศึกษา ไฟล์ EXCEL


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ปพ.5 ปพ.6 ระดับมัธยมศึกษา ไฟล์ EXCEL
(อ่าน 186)
5 มี.ค. 2563 : โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ปพ.5 ปพ.6 ปพ.8 ระดับประถมศึกษา ไฟล์ EXCEL


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ปพ.5 ปพ.6 ปพ.8 ระดับประถมศึกษา ไฟล์ EXCEL
(อ่าน 836)
5 มี.ค. 2563 : ความรู้ทั่วไป

ฟรีสื่อการเรียนการสอน บันทึกข้อความ คำสั่ง แบบมอบหมายงานในหน้าที่ราชการกรณีย้าย


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บันทึกข้อความ คำสั่ง แบบมอบหมายงานในหน้าที่ราชการกรณีย้าย
(อ่าน 336)
5 มี.ค. 2563 : คลังข้อสอบ

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แจกฟรีแนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกชีววิทยา


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แจกฟรีแนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกชีววิทยา
(อ่าน 227)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/92 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>