[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

5 มี.ค. 2563 : คลังข้อสอบ

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แจกฟรีแนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกเคมี


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แจกฟรีแนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกเคมี
(อ่าน 216)
4 มี.ค. 2563 : ภาษาไทย

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ลูกบอลกระดาษพับปะติด เรื่อง คำสุภาพ


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ลูกบอลกระดาษพับปะติด เรื่อง คำสุภาพ
(อ่าน 4234)
4 มี.ค. 2563 : ภาษาไทย

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบทบทวนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับซ่อมเสริมนักเรียน วิชาภาษาไทย ป.5


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบทบทวนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับซ่อมเสริมนักเรียน วิชาภาษาไทย ป.5
(อ่าน 1752)
3 มี.ค. 2563 : ภาษาไทย

ฟรีสื่อการเรียนการสอน หลักการเขียนบรรณานุกรม


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน หลักการเขียนบรรณานุกรม
(อ่าน 819)
3 มี.ค. 2563 : คลังข้อสอบ

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แจกฟรีแนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แจกฟรีแนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์
(อ่าน 231)
3 มี.ค. 2563 : คลังข้อสอบ

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แจกฟรีแนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกคณิตศาสตร์


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แจกฟรีแนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกคณิตศาสตร์
(อ่าน 517)
1 มี.ค. 2563 : โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ไฟล์โปรแกรม Excel วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรียน-หลังเรียน และร้อยละที่เพิ่ม/ลด แบบง่าย ๆ พร้อมจัดสีเซลล์อัตโนมัติตามคะแนนที่ได้


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ไฟล์โปรแกรม Excel วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรียน-หลังเรียน และร้อยละที่เพิ่ม/ลด แบบง่าย ๆ พร้อมจัดสีเซลล์อัตโนมัติตามคะแนนที่ได้
(อ่าน 313)
1 มี.ค. 2563 : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานภูมิภาคประเทศไทย ระบายสีภาคต่างๆ


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานภูมิภาคประเทศไทย ระบายสีภาคต่างๆ
(อ่าน 1906)
1 มี.ค. 2563 : ภาษาอังกฤษ

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานคำศัพท์สีภาษาอังกฤษ ระบายภาพขนมปังให้ถูกต้องคำศัพท์ที่กำหนด


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานคำศัพท์สีภาษาอังกฤษ ระบายภาพขนมปังให้ถูกต้องคำศัพท์ที่กำหนด
(อ่าน 3787)
29 ก.พ. 2563 : ภาษาไทย

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกคัดลายมือ ก-ฮ แบบหัวกลม


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกคัดลายมือ ก-ฮ แบบหัวกลม
(อ่าน 3428)
29 ก.พ. 2563 : ตกแต่งห้องเรียน

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ลูกบอลกระดาษพับลมฟ้าอากาศ


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ลูกบอลกระดาษพับลมฟ้าอากาศ
(อ่าน 3515)
27 ก.พ. 2563 : คณิตศาสตร์

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.6 เรื่องการลบจำนวนคละ โดยวิธีลัด(มีการกระจาย) พร้อมเฉลย เล่ม 3


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.6 เรื่องการลบจำนวนคละ โดยวิธีลัด(มีการกระจาย) พร้อมเฉลย เล่ม 3
(อ่าน 1873)
27 ก.พ. 2563 : คณิตศาสตร์

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เส้นขนาน ระดับชั้น ป.5-6


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เส้นขนาน ระดับชั้น ป.5-6
(อ่าน 1906)
25 ก.พ. 2563 : ตกแต่งห้องเรียน

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบรูปกะหล่ำน้อยๆ สำหรับใส่ข้อความเนื้อหาทุกรายวิชา


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบรูปกะหล่ำน้อยๆ สำหรับใส่ข้อความเนื้อหาทุกรายวิชา
(อ่าน 3103)
25 ก.พ. 2563 : ภาษาอังกฤษ

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานเรื่อง preposition ชั้น ป.4


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานเรื่อง preposition ชั้น ป.4
(อ่าน 2821)
25 ก.พ. 2563 : คณิตศาสตร์

ฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปสูตรคณิตศาสตร์เรื่อง สถิติ


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปสูตรคณิตศาสตร์เรื่อง สถิติ
(อ่าน 1505)
25 ก.พ. 2563 : O-NET

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เฉลยข้อสอบ O-net คณิตศาสตร์ ม.6 ปีการศึกษา 2561


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน เฉลยข้อสอบ O-net คณิตศาสตร์ ม.6 ปีการศึกษา 2561
(อ่าน 516)
23 ก.พ. 2563 : ภาษาไทย

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ป๊อบอัพคำไวพจน์


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ป๊อบอัพคำไวพจน์
(อ่าน 2534)
23 ก.พ. 2563 : ภาษาไทย

ฟรีสื่อการเรียนการสอน กระดาษพับ 3 มิติเค้กชนิดของคำในภาษาไทย


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน กระดาษพับ 3 มิติเค้กชนิดของคำในภาษาไทย
(อ่าน 3624)
22 ก.พ. 2563 : ภาษาไทย

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานจับใจความสำคัญ


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานจับใจความสำคัญ
(อ่าน 2582)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/92 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>