[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

22 ก.พ. 2563 : PAT

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบ PAT ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 22 พ.ย. 2557 เฉลยคำตอบ เฉลยแนวคิดละเอียด


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบ PAT ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 22 พ.ย. 2557 เฉลยคำตอบ เฉลยแนวคิดละเอียด
(อ่าน 214)
22 ก.พ. 2563 : คณิตศาสตร์

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เอกสารประกอบการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน เอกสารประกอบการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
(อ่าน 1012)
22 ก.พ. 2563 : ความรู้ทั่วไป

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ตัวอย่างแบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อเสนอขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ตัวอย่างแบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อเสนอขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
(อ่าน 355)
22 ก.พ. 2563 : PAT

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เฉลยวิธีลัดข้อสอบ PAT1 วิชาคณิตศาสตร์ (กุมภาพันธ์ 2562)


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน เฉลยวิธีลัดข้อสอบ PAT1 วิชาคณิตศาสตร์ (กุมภาพันธ์ 2562)
(อ่าน 223)
21 ก.พ. 2563 : ภาษาอังกฤษ

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้และใบงานเรื่อง สัญญาณ sign


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้และใบงานเรื่อง สัญญาณ sign
(อ่าน 2909)
20 ก.พ. 2563 : ภาษาอังกฤษ

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามรอยประและระบายสีหมวดอาชีพต่างๆ (Occupation)


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน เขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามรอยประและระบายสีหมวดอาชีพต่างๆ (Occupation)
(อ่าน 3383)
20 ก.พ. 2563 : วิทยาศาสตร์

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
(อ่าน 2473)
18 ก.พ. 2563 : ความรู้ทั่วไป

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน
(อ่าน 382)
18 ก.พ. 2563 : ภาษาไทย

ฟรีสื่อการเรียนการสอน บทกลอนจากหนังสือเรียนภาษาไทย


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บทกลอนจากหนังสือเรียนภาษาไทย
(อ่าน 1972)
16 ก.พ. 2563 : ภาษาไทย

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียน การอ่าน (พัฒนาและแก้ไขจากหนังสืออ่านเพิ่มเติม มานะ มานี)


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียน การอ่าน (พัฒนาและแก้ไขจากหนังสืออ่านเพิ่มเติม มานะ มานี)
(อ่าน 3120)
16 ก.พ. 2563 : ภาษาอังกฤษ

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เกมส์ Who am I? เรื่อง Shapes


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน เกมส์ Who am I? เรื่อง Shapes
(อ่าน 3147)
13 ก.พ. 2563 : ความรู้ทั่วไป

ฟรีสื่อการเรียนการสอน หนังสือเปิดโลกจิตวิทยาเด็ก โดย นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์


นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ รวบรวมสาระความรู้จากการทดลอง งานวิจัย และทฤษฎีใหม่ๆ ที่อัดแน่นอยู่ในหนังสือมาถ่ายทอดใหม่ในฉบับย่อยง่ายผ่านหนังสือ “เปิดโลกจิตวิทยาเด็ก”
(อ่าน 385)
10 ก.พ. 2563 : ความรู้ทั่วไป

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ตัวอย่างโครงการฝึกทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษ งบประมาณจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ตัวอย่างโครงการฝึกทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษ งบประมาณจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
(อ่าน 908)
9 ก.พ. 2563 : ภาษาอังกฤษ

ฟรีสื่อการเรียนการสอน คำศัพท์อวัยวะภาษาอังกฤษรูปภาพสัตว์น่ารักๆ


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน คำศัพท์อวัยวะภาษาอังกฤษรูปภาพสัตว์น่ารักๆ
(อ่าน 4990)
9 ก.พ. 2563 : ภาษาอังกฤษ

ฟรีสื่อการเรียนการเรียนการสอน บัตรคำภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพพร้อมภาพการ์ตูนน่ารักๆ


แจกฟรีสื่อการเรียนการเรียนการสอน บัตรคำภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพพร้อมภาพการ์ตูนน่ารักๆ
(อ่าน 4289)
7 ก.พ. 2563 : ภาษาอังกฤษ

ฟรีสื่อการเรียนการสอน หนังสือเล่มเล็ก วันมาฆบูชาภาษาอังกฤษ ให้เด็กฝึกอ่านพร้อมระบายสี


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน หนังสือเล่มเล็ก วันมาฆบูชาภาษาอังกฤษ ให้เด็กฝึกอ่านพร้อมระบายสี
(อ่าน 1686)
7 ก.พ. 2563 : วิทยาศาสตร์

ฟรีสื่อการเรียนการสอน วัฎจักรของหิน (Rock cycle)


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน วัฎจักรของหิน (Rock cycle)
(อ่าน 3432)
6 ก.พ. 2563 : วิทยาศาสตร์

ฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปเนื้อหาวิทย์ ม.ต้น เพื่อสอบเข้า ม.4


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปเนื้อหาวิทย์ ม.ต้น เพื่อสอบเข้า ม.4
(อ่าน 1711)
6 ก.พ. 2563 : ภาษาอังกฤษ

ฟรีสื่อการเรียนการสอน คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวันมาฆะบูชาในกระดาษรูปดอกบัว


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวันมาฆะบูชาในกระดาษรูปดอกบัว
(อ่าน 1765)
5 ก.พ. 2563 : ภาษาอังกฤษ

ฟรีสื่อการเรียนการสอน จิ๊กซอว์ต่อคำตรงกันข้ามภาษาอังกฤษ jigsaw opposite word


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน จิ๊กซอว์ต่อคำตรงกันข้ามภาษาอังกฤษ jigsaw opposite word
(อ่าน 3299)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/92 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>