[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

ฟรีสื่อการเรียนการสอน คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1-ม.3

30 ก.ย. 2561 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 5610)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปวิทยาศาสตร์ ป.6 จากหนังสือเรียนวิทย์ สสวท.

7 ก.ย. 2561 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 20146)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานกิจกรรมการจำแนกกลุ่มสิ่งมีชีวิต ป.4

4 ก.ย. 2561 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 17248)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบพร้อมเฉลย วิทยาศาสตร์ (สสวท.) รวมปี 2555-2560 ของระดับชั้น ป.3

20 ส.ค. 2561 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 4382)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แฟลชการ์ดคีย์เวิร์ดดาราศาสตร์ ป.6

7 ส.ค. 2561 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 11634)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อตกลงของเรา ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

31 ก.ค. 2561 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 16529)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้เรื่อง ระบบอวัยวะ

15 ก.ค. 2561 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 24350)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 เล่ม 1

30 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 11574)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.4 เรื่อง โครงสร้างของพืช, หน้าที่ของใบ, การเปลี่ยนแปลงของไข่, รากและลำต้นของพืช ถั่วเขียวเต้นระบำ, พืชสร้างอาหารได้หรือไม่ อิงตามหนังสือ สสวท.

28 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 63888)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้เรื่อง ปากใบ ตัวอย่างภาพปากใบ

5 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 6771)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.4 เรื่อง โครงสร้างของพืช, หน้าที่ของใบ, การเปลี่ยนแปลงของไข่, รากและลำต้นของพืช อิงตามหนังสือ สสวท.

5 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 31837)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน คู่มือครูวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.4 สสวท. ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560

16 พ.ค. 2561 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 16150)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน คู่มือครูวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.1 สสวท. ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560

16 พ.ค. 2561 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 23036)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้เรื่อง ชีวิตพืชและสัตว์ วิชาวิทยาศาสตร์

12 ก.พ. 2561 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 13195)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้ เรื่องร่างกายของเรา วิชาวิทยาศาสตร์

13 ม.ค. 2561 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 15527)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้เรื่อง แร่ วิชาวิทยาศาสตร์

27 ธ.ค. 2560 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 9899)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ เตรียมสอบเข้า ม.1 แนวข้อสอบของ "Pretest สวนกุหลาบ ปี 60" 30 ข้อ พร้อมเฉลย

14 ธ.ค. 2560 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 56518)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้วิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง หิน (Rocks)

11 ธ.ค. 2560 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 15243)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ วิชาวิทยาศาสตร์

5 ธ.ค. 2560 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 19653)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้เรื่อง เสียงกับการได้ยิน วิชาวิทยาศาสตร์

28 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 10464)


กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>