[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

ฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปสูตรคณิตศาสตร์เรื่อง สถิติ

25 ก.พ. 2563 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 7471)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เอกสารประกอบการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย

22 ก.พ. 2563 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 5277)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดเขียนกราฟแผนภูมิแท่งสำหรับเด็กๆ ระบายสีช่องตามจำนวนของสิ่งของนั้นๆ

25 ม.ค. 2563 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 7041)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน สมุดพับแม่สูตรคูณเติมตัวเลขแล้วระบายสีและตัดตามรอยประ

16 ธ.ค. 2562 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 21805)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เกม Coding ทิศและแผนผัง

3 ธ.ค. 2562 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 13977)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน หนังสือ ฝึกคิด พิชิตคณิต PISA สสวท.

2 ธ.ค. 2562 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 5000)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ธนบัตรและเหรียญ การเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุดและการอ่าน

2 ธ.ค. 2562 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 8476)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน สูตรตรีโกณมีที่มาจากอะไร cos(A-B)=cosAcosB+sinAsinB

25 พ.ย. 2562 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 2854)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน รู้จักกับอนุกรมเทเลอร์-แมคคลอริน

25 พ.ย. 2562 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 1988)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.3 เรื่อง ระบบสมการ

18 พ.ย. 2562 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 3950)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานคณิตศาสตร์ทบทวน เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร พร้อมระบายสีให้สวยงาม

14 พ.ย. 2562 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 31496)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกทักษะ เรื่อง หน่วยเวลา

2 พ.ย. 2562 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 44374)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดี่ยวเกี่ยวกับอายุ และการแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดี่ยวเกี่ยวกับจำนวนเงิน พร้อมเฉลย

11 ต.ค. 2562 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 5258)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง โคมไฟทรงเรขาคณิตจากโพลีเอททิลีน แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

10 ต.ค. 2562 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 5906)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบซูโดกุระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ปี 2562

25 ก.ย. 2562 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 18986)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ธงรูปเรขาคณิต 2 มิติใช้ตกแต่งสถานที่หรือติดตามห้องเรียนให้สวยงาม

22 ส.ค. 2562 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 14319)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน การพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์

2 ส.ค. 2562 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 3353)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่

28 ก.ค. 2562 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 4583)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน รวมเทคนิคและสูตรคณิต การบวกจำนวนนับ การบวกจำนวนคู่บวก การบวกจำนวนคี่บวก การบวกจำนวนนับยกกำลังสอง การบวกจำนวนนับยกกำลังสาม

27 ก.ค. 2562 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 8412)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน สูตรพื้นที่ผิวและปริมาตร ปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก ทรงกรวย ทรงกลม

27 ก.ค. 2562 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 23056)


กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>