[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดการบวกแนวตั้งสำหรับชั้น ป.1

27 ธ.ค. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 12800)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน คิดเลขเร็ว ป.1 ชุดที่ 21-30

20 ธ.ค. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 6648)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน บวกเลขแล้วจับคู่โคนกับ Ice cream ให้ถูกต้อง Ice Cream Math

24 พ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 9950)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ให้เด็กๆ ฝึกทักษะการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสองหลัก

22 พ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 11651)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานหาค่าประมาณทศนิยมสองตำแหน่ง พร้อมเฉลย

22 พ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 3421)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน หนังสือการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ

20 พ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 2880)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง วงกลม จาก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร

20 พ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 2479)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดเวทคณิตทักษะการบวก ชั้น ม.1-3 มี 60 ชุด 1800 ข้อ

10 พ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 2958)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดเวทคณิตทักษะการบวก ชั้น ป.4-6 มี 51 ชุด 1600 ข้อ

7 พ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 4139)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดเวทคณิตทักษะการบวก ชั้น ป.1-3 มี 51 ชุด 1600 ข้อ

6 พ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 3813)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้ เรื่อง ชนิดของมุม มุมกลับ มุมตรง มุมป้าน มุมแหลม มุมฉาก

8 ต.ค. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 8349)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้เรื่อง ค่าสัมบูรณ์ ความหมายค่าสัมบูรณ์และตัวอย่างเรื่องค่าสัมบูรณ์

8 ต.ค. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 2188)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน คู่มือครูรายวิชาพื้นฐาน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 เล่ม 1 สสวท

4 ต.ค. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 6937)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2 เรื่อง การบวกจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 ที่มีการทด รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

30 ก.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 3598)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานฝึกคูณเลข ด้วยเลข 9 กับจำนวนนับไม่เกิน 15

30 ก.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 2202)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานฝึกคูณเลข ด้วยเลข 8 กับจำนวนนับไม่เกิน 15

30 ก.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 1776)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานฝึกคูณเลข ด้วยเลข 7 กับจำนวนนับไม่เกิน 15

30 ก.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 1892)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงาน แนวข้อสอบ แบบฝึกหัด คู่มือเวทคณิตระดับประถมและมัธยม

25 ก.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 36263)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่มที่ 2 โจทย์ปัญหาการลบ

23 ก.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 4947)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรภาพประกอบการสอนคณิตศาสตร์ จำนวนนับ 0-9

14 ก.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 4893)


กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>