[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานฝึกคูณเลข ด้วยเลข 8 กับจำนวนนับไม่เกิน 15

30 ก.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 2364)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานฝึกคูณเลข ด้วยเลข 7 กับจำนวนนับไม่เกิน 15

30 ก.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 2750)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงาน แนวข้อสอบ แบบฝึกหัด คู่มือเวทคณิตระดับประถมและมัธยม

25 ก.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 62361)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่มที่ 2 โจทย์ปัญหาการลบ

23 ก.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 6986)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรภาพประกอบการสอนคณิตศาสตร์ จำนวนนับ 0-9

14 ก.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 6638)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แผ่นพับโจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคละ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4 ก.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 38840)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 2 เรื่อง การบวกจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 ที่มีการทด รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

22 ก.ค. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 4627)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานฝึกคูณเลข ด้วยเลข 6 กับจำนวนนับไม่เกิน 15

22 ก.ค. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 2782)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน บทคัดย่อ คณิตศาสตร์สำหรับครูไทย

20 ก.ค. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 3019)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานฝึกคูณเลข ด้วยเลข 5 กับจำนวนนับไม่เกิน 15

20 ก.ค. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 2771)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานฝึกคูณเลข ด้วยเลข 4 กับจำนวนนับไม่เกิน 15

16 ก.ค. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 2814)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานฝึกคูณเลข ด้วยเลข 3 กับจำนวนนับไม่เกิน 12

15 ก.ค. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 5489)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว คณิตคิดเร็ว ป.6 ชุดที่ 5 เรื่อง การหารจำนวนนับ

13 ก.ค. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 7918)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานกระดาษพับฝึกการคูณและหารจากตัวเลขที่กำหนดให้ พื้นหลังรูปบ้าน fact family

30 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 27523)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว คณิตคิดเร็ว ป.6 ชุดที่ 4 เรื่อง การคูณจำนวนนับ

28 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 9926)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานฝึกคูณเลข ด้วยเลข 2 กับจำนวนนับไม่เกิน 15

28 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 11012)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว คณิตคิดเร็ว ป.6 ชุดที่ 3 เรื่อง การบวกจำนวนนับสามจำนวน

26 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 4963)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว คณิตคิดเร็ว ป.6 ชุดที่ 2 เรื่อง การบวกจำนวนนับสองจำนวน

26 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 5126)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว คณิตคิดเร็ว ป.6 ชุดที่ 1 เรื่อง การบวกจำนวนนับสองจำนวน

24 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 8160)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกคณิตศาสตร์ จำนวน 0-5 ฝึกเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือ

20 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 13438)


กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>