[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แผ่นพับโจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคละ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4 ก.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 30031)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 2 เรื่อง การบวกจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 ที่มีการทด รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

22 ก.ค. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 3734)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานฝึกคูณเลข ด้วยเลข 6 กับจำนวนนับไม่เกิน 15

22 ก.ค. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 2107)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน บทคัดย่อ คณิตศาสตร์สำหรับครูไทย

20 ก.ค. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 2443)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานฝึกคูณเลข ด้วยเลข 5 กับจำนวนนับไม่เกิน 15

20 ก.ค. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 2013)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานฝึกคูณเลข ด้วยเลข 4 กับจำนวนนับไม่เกิน 15

16 ก.ค. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 2110)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานฝึกคูณเลข ด้วยเลข 3 กับจำนวนนับไม่เกิน 12

15 ก.ค. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 4175)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว คณิตคิดเร็ว ป.6 ชุดที่ 5 เรื่อง การหารจำนวนนับ

13 ก.ค. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 6655)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานกระดาษพับฝึกการคูณและหารจากตัวเลขที่กำหนดให้ พื้นหลังรูปบ้าน fact family

30 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 22438)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว คณิตคิดเร็ว ป.6 ชุดที่ 4 เรื่อง การคูณจำนวนนับ

28 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 8437)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานฝึกคูณเลข ด้วยเลข 2 กับจำนวนนับไม่เกิน 15

28 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 8289)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว คณิตคิดเร็ว ป.6 ชุดที่ 3 เรื่อง การบวกจำนวนนับสามจำนวน

26 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 4228)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว คณิตคิดเร็ว ป.6 ชุดที่ 2 เรื่อง การบวกจำนวนนับสองจำนวน

26 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 4395)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว คณิตคิดเร็ว ป.6 ชุดที่ 1 เรื่อง การบวกจำนวนนับสองจำนวน

24 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 6756)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกคณิตศาสตร์ จำนวน 0-5 ฝึกเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือ

20 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 9949)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานฝึกคูณเลข ด้วยเลข 1 กับจำนวนนับไม่เกิน 15

19 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 2417)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานฝึกคูณเลข ด้วยเลข 0 กับจำนวนนับไม่เกิน 15

19 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 2065)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน คณิตคิดเร็วชุดละ 20 ข้อ สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 ชุดที่ 51-70

18 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 4214)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้เรื่อง สมการ สมการที่เป็นเท็จ คำตอบของสมการ ตัวแปร สมการเชิงเส้นตัวแปรเดี่ยว การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดี่ยว

10 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 6560)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน กระดาษพับรูปเรขาคณิตทรงปริซึม เรื่อง ตัวประกอบ จำนวนเฉพาะ ตัวประกอบเฉพาะ จำนวนคู่/คี่ ตัวประกอบร่วม

10 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 12112)


กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>