[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานฝึกคูณเลข ด้วยเลข 1 กับจำนวนนับไม่เกิน 15

19 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 3179)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานฝึกคูณเลข ด้วยเลข 0 กับจำนวนนับไม่เกิน 15

19 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 2687)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน คณิตคิดเร็วชุดละ 20 ข้อ สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 ชุดที่ 51-70

18 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 5096)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้เรื่อง สมการ สมการที่เป็นเท็จ คำตอบของสมการ ตัวแปร สมการเชิงเส้นตัวแปรเดี่ยว การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดี่ยว

10 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 8290)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน กระดาษพับรูปเรขาคณิตทรงปริซึม เรื่อง ตัวประกอบ จำนวนเฉพาะ ตัวประกอบเฉพาะ จำนวนคู่/คี่ ตัวประกอบร่วม

10 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 14503)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน กระดาษพับรูปเรขาคณิตทรงสี่เหลี่ยมเรื่อง จำนวนเต็ม (Integer) การบวก ลบ คูณ หารจำนวนเต็ม

10 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 19393)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน หาผลบวกจากการนับภาพสัตว์ ระดับชั้น ป.1 จำนวน 13 ชุด

31 พ.ค. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 3881)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน การ์ตูนบวกเลขพับกระดาษ ตั้งโจทย์ แสดงวิธีทำแล้วหาคำตอบ

31 พ.ค. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 22508)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ชุดกิจกรรม Number Addition Group Fries วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 9

27 พ.ค. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 2695)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ชุดกิจกรรม Number Addition Group Flowers วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 9

27 พ.ค. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 3584)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน การบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 9 จำนวน 2 ชุด เขียนประโยคสัญญลักษณ์และหาผลลัพธ์ให้ถูกต้อง

25 พ.ค. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 3239)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.1 เล่มที่ 1 เรื่องการบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9 จำนวน 10 ชุด

22 พ.ค. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 5346)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบกิจกรรมและแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000

21 พ.ค. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 4428)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบกิจกรรมคณิตศาสตร์ จำนวนนับไม่เกิน 100,000 เรียงลำดับจำนวนจากมากไปหาน้อยและจากน้อยไปหามาก

21 พ.ค. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 10613)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานเรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 100,000 ให้เติมเครื่องหมาย >,< หรือ = ลงในช่องว่าง

21 พ.ค. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 5606)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานคณิตศาสตร์ จำนวนนับไม่เกิน 100,000 จำนวน 10 ข้อ

20 พ.ค. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 6220)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบทดสอบความสามารถด้านการคิดคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 5 ชุด

20 พ.ค. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 4107)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกคณิตคิดเร็วในรูปเครื่องคิดเลขแก้ไขได้ calculator

20 พ.ค. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 8921)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดการนับจำนวนเงินจากธนบัตรและเหรียญที่กำหนดให้ในรูปบอลลูน balloon money

20 พ.ค. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 9620)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว คณิตคิดเร็ว ป.3 ชุดที่ 2 เรื่อง การบวกจำนวนสองจำนวน (ไม่มีการทด)

19 พ.ค. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 14359)


กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>