[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ปริมาตร จำนวน 16 ข้อ

12 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 3692)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ บัญญัติไตรยางศ์ จำนวน 29 ข้อ

12 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 5055)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง วงกลม จำนวน 10 ข้อ

12 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 5542)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สี่เหลี่ยม จำนวน 22 ข้อ

11 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 3283)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง แผนผัง จำนวน 10 ข้อ

11 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 2797)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการ จำนวน 19 ข้อ

11 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 3273)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เส้นขนาน จำนวน 6 ข้อ

11 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 5403)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ทศนิยม จำนวน 53 ข้อ

11 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 12450)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบ จำนวน 18 ข้อ

11 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 3264)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหา จำนวน 7 ข้อ

11 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 4468)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ค่าประมาณจำนวนนับ จำนวน 10 ข้อ

11 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 3640)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับ จำนวน 14 ข้อ

11 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 3146)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบกิจกรรมการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีสามหลักที่ไม่มีการทด วิชาคณิตศาสตร์

10 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 9676)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ใบกิจกรรมที่ 7.5 การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับ จำนวนที่มีสามหลักที่มีการทดจากหลักหน่วยไปหลักสิบ

9 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 5180)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีสามหลักที่มีการทดจากหลักสิบไปหลักร้อย

9 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 2262)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับ จำนวนที่มีสามหลักที่มีการทดจากหลักหน่วยไปหลักสิบ จากหลักสิบไปหลักร้อย

9 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 2991)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ไม้หนีบหาผลบวก ผลลบ

9 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 18790)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบกิจกรรมกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ ชั้น ป.3 เรื่องการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับ 100,200,300,...,900

4 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 9745)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ธนบัตรและเหรียญของไทย

28 ต.ค. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 27267)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ฝึกนับจำนวนรูปทรงเรขาคณิต

22 ต.ค. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 9921)


กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>