[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

16 มี.ค. 2562 : คลังข้อสอบ

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แนวข้อสอบเข้า ม.1 ชุดที่ 5 มุมและเส้นขนาน พร้อมเฉลย


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แนวข้อสอบเข้า ม.1 ชุดที่ 5 มุมและเส้นขนาน พร้อมเฉลย
(อ่าน 4187)
16 มี.ค. 2562 : คลังข้อสอบ

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แนวข้อสอบเข้า ม.1 ชุดที่ 4 เศษส่วนและทศนิยม พร้อมเฉลย


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แนวข้อสอบเข้า ม.1 ชุดที่ 4 เศษส่วนและทศนิยม พร้อมเฉลย
(อ่าน 3365)
15 มี.ค. 2562 : คลังข้อสอบ

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แนวข้อสอบเข้า ม.1 ชุดที่ 3 ตัวประกอบของจำนวนนับ พร้อมเฉลย


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แนวข้อสอบเข้า ม.1 ชุดที่ 3 ตัวประกอบของจำนวนนับ พร้อมเฉลย
(อ่าน 6098)
10 มี.ค. 2562 : คลังข้อสอบ

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แนวข้อสอบเข้า ม.1 ชุดที่ 2 เรื่อง สมการ พร้อมเฉลย


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แนวข้อสอบเข้า ม.1 ชุดที่ 2 เรื่อง สมการ พร้อมเฉลย
(อ่าน 8396)
10 มี.ค. 2562 : คลังข้อสอบ

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แนวข้อสอบเข้า ม.1 ชุดที่ 1 เรื่อง จำนวนและตัวเลขพร้อมเฉลย


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แนวข้อสอบเข้า ม.1 ชุดที่ 1 เรื่อง จำนวนและตัวเลขพร้อมเฉลย
(อ่าน 7154)
4 มี.ค. 2562 : คลังข้อสอบ

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบทดสอบความพร้อมทางคณิตศาสตร์ ระดับอนุบาล ปฐมวัย


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบทดสอบความพร้อมทางคณิตศาสตร์ ระดับอนุบาล ปฐมวัย
(อ่าน 1102)
11 ก.พ. 2562 : คลังข้อสอบ

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เอกสารประกอบการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิต และโรงเรียนดัง พร้อมดาวน์โหลดแนวข้อสอบเข้า ม.1 โครงการ เมจิ เทนไซ ติวน้องสู่เส้นชัย เข้า ม.1 ปี 3


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน เอกสารประกอบการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิต และโรงเรียนดัง พร้อมดาวน์โหลดแนวข้อสอบเข้า ม.1 โครงการ เมจิ เทนไซ ติวน้องสู่เส้นชัย เข้า ม.1 ปี 3
(อ่าน 3891)
3 ม.ค. 2562 : คลังข้อสอบ

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แนวข้อสอบเข้า ม.4 วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 22 ข้อ


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แนวข้อสอบเข้า ม.4 วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 22 ข้อ
(อ่าน 685)
20 พ.ย. 2561 : คลังข้อสอบ

ฟรีสื่อการเรียนการสอน โจทย์ติวเตรียมสอบคณิตศาสตร์ ม.1 เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม พร้อมเฉลย


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน โจทย์ติวเตรียมสอบคณิตศาสตร์ ม.1 เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม พร้อมเฉลย
(อ่าน 2571)
17 พ.ย. 2561 : คลังข้อสอบ

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แนวข้อสอบเข้า ม.4 เรื่องพหุนาม พร้อมเฉลย


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แนวข้อสอบเข้า ม.4 เรื่องพหุนาม พร้อมเฉลย
(อ่าน 1492)
17 พ.ย. 2561 : คลังข้อสอบ

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แนวข้อสอบเข้า ม.4 เรื่องเลขยกกำลัง พร้อมเฉลย


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แนวข้อสอบเข้า ม.4 เรื่องเลขยกกำลัง พร้อมเฉลย
(อ่าน 984)
17 พ.ย. 2561 : คลังข้อสอบ

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แนวข้อสอบเข้า ม.4 เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์ พร้อมเฉลย


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แนวข้อสอบเข้า ม.4 เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์ พร้อมเฉลย
(อ่าน 1012)
13 พ.ย. 2561 : คลังข้อสอบ

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบโครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ TOP GPA TEST ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้น ป.4-6 พร้อมเฉลย


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบโครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ TOP GPA TEST ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้น ป.4-6 พร้อมเฉลย
(อ่าน 1910)
4 พ.ย. 2561 : คลังข้อสอบ

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบทดสอบก่อนเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 แบบปรนัย 30 ข้อ แบบอัตนัย 25 ข้อ


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบทดสอบก่อนเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 แบบปรนัย 30 ข้อ แบบอัตนัย 25 ข้อ
(อ่าน 1740)
24 มิ.ย. 2561 : คลังข้อสอบ

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบพร้อมเฉลยวิชาคณิตศาสตร์ สสวท. ปี 2554-2560 ระดับชั้น ป.6 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบพร้อมเฉลยวิชาคณิตศาสตร์ สสวท. ปี 2554-2560 ระดับชั้น ป.6 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(อ่าน 7763)
7 ม.ค. 2561 : คลังข้อสอบ

ฟรีสื่อการเรียนการสอน วิชา : ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก ระดับชั้น : อ.3 จำนวน : 10 ข้อ ชื่อข้อสอบ : คณิตง่ายนิดเดียว


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน วิชา : ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก ระดับชั้น : อ.3 จำนวน : 10 ข้อ ชื่อข้อสอบ : คณิตง่ายนิดเดียว
(อ่าน 1953)
12 ธ.ค. 2560 : คลังข้อสอบ

ฟรีสื่อการเรียนการสอน วิชาความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก ระดับชั้น อ.1 จำนวน 5 ข้อ ชื่อข้อสอบ ตัวของเรา พร้อมเฉลย


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน วิชาความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก ระดับชั้น อ.1 จำนวน 5 ข้อ ชื่อข้อสอบ ตัวของเรา พร้อมเฉลย
(อ่าน 1783)
13 พ.ย. 2560 : คลังข้อสอบ

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกเตรียมพร้อมก่อนสอบ อ่านได้เขียนได้ ป.1


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกเตรียมพร้อมก่อนสอบ อ่านได้เขียนได้ ป.1
(อ่าน 2903)
10 ต.ค. 2560 : คลังข้อสอบ

ฟรีสื่อการเรียนการสอน รวมข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา 2555-2559 จำนวน 200 ข้อ


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน รวมข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา 2555-2559 จำนวน 200 ข้อ
(อ่าน 7545)
1 ต.ค. 2560 : คลังข้อสอบ

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ชั้น ป.1 วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ชั้น ป.1 วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์
(อ่าน 7239)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/3 ->
<< 1 2 3 >>