[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบทดสอบความพร้อมทางคณิตศาสตร์ ระดับอนุบาล ปฐมวัย

4 มี.ค. 2562 : หมวดหมู่ คลังข้อสอบ (อ่าน 3311)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เอกสารประกอบการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิต และโรงเรียนดัง พร้อมดาวน์โหลดแนวข้อสอบเข้า ม.1 โครงการ เมจิ เทนไซ ติวน้องสู่เส้นชัย เข้า ม.1 ปี 3

11 ก.พ. 2562 : หมวดหมู่ คลังข้อสอบ (อ่าน 8448)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แนวข้อสอบเข้า ม.4 วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 22 ข้อ

3 ม.ค. 2562 : หมวดหมู่ คลังข้อสอบ (อ่าน 10750)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน โจทย์ติวเตรียมสอบคณิตศาสตร์ ม.1 เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม พร้อมเฉลย

20 พ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คลังข้อสอบ (อ่าน 7229)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แนวข้อสอบเข้า ม.4 เรื่องพหุนาม พร้อมเฉลย

17 พ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คลังข้อสอบ (อ่าน 4151)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แนวข้อสอบเข้า ม.4 เรื่องเลขยกกำลัง พร้อมเฉลย

17 พ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คลังข้อสอบ (อ่าน 3770)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แนวข้อสอบเข้า ม.4 เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์ พร้อมเฉลย

17 พ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คลังข้อสอบ (อ่าน 3369)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบโครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ TOP GPA TEST ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้น ป.4-6 พร้อมเฉลย

13 พ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คลังข้อสอบ (อ่าน 10524)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบทดสอบก่อนเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 แบบปรนัย 30 ข้อ แบบอัตนัย 25 ข้อ

4 พ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คลังข้อสอบ (อ่าน 6357)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบพร้อมเฉลยวิชาคณิตศาสตร์ สสวท. ปี 2554-2560 ระดับชั้น ป.6 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

24 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คลังข้อสอบ (อ่าน 18824)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน วิชา : ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก ระดับชั้น : อ.3 จำนวน : 10 ข้อ ชื่อข้อสอบ : คณิตง่ายนิดเดียว

7 ม.ค. 2561 : หมวดหมู่ คลังข้อสอบ (อ่าน 2980)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน วิชาความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก ระดับชั้น อ.1 จำนวน 5 ข้อ ชื่อข้อสอบ ตัวของเรา พร้อมเฉลย

12 ธ.ค. 2560 : หมวดหมู่ คลังข้อสอบ (อ่าน 2711)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกเตรียมพร้อมก่อนสอบ อ่านได้เขียนได้ ป.1

13 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คลังข้อสอบ (อ่าน 4521)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน รวมข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา 2555-2559 จำนวน 200 ข้อ

10 ต.ค. 2560 : หมวดหมู่ คลังข้อสอบ (อ่าน 13520)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ชั้น ป.1 วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์

1 ต.ค. 2560 : หมวดหมู่ คลังข้อสอบ (อ่าน 11285)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลางปี วิชาภาษาอังกฤษ ป.1

26 ก.ย. 2560 : หมวดหมู่ คลังข้อสอบ (อ่าน 7713)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ป.2 วิชาคณิตศาสตร์ ระบุมาตรฐานและตัวชี้วัด

26 ก.ย. 2560 : หมวดหมู่ คลังข้อสอบ (อ่าน 9376)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ป.2 วิชาภาษาไทย (ชุดภาษาเพื่อชีวิตภาษาพาที) ระบุมาตรฐานและตัวชี้วัด

26 ก.ย. 2560 : หมวดหมู่ คลังข้อสอบ (อ่าน 16682)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน รวมข้อสอบทุกรายวิชาชั้น ป.1 พร้อมระบุมาตรฐานและตัวชี้วัด by เครือข่ายครู ป.๑ แห่งประเทศไทย

24 ก.ย. 2560 : หมวดหมู่ คลังข้อสอบ (อ่าน 6722)


กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/3
<< 1 2 3 >>