[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


บทความ

  

30 ม.ค. 2567 : งานพัสดุการเงิน

การนำเงินส่งคลัง แนวปฏิบัติของโรงเรียน

การนำเงินส่งคลัง (อ่าน 274)

16 ธ.ค. 2566 : งานพัสดุการเงิน

ตัวอย่าง ปร.4 ปร.5 ปร.6 อาคาร สปช.202/26

ฟรีตัวอย่าง ปร.4 ปร.5 ปร.6 อาคาร สปช.202/26 (อ่าน 317)

16 ธ.ค. 2566 : งานพัสดุการเงิน

ตัวอย่าง ปร.4 ปร.5 ปร.6 ซ่อมแซมไฟฟ้า

แจกตัวอย่าง ปร.4 ปร.5 ปร.6 ซ่อมแซมไฟฟ้า (อ่าน 520)

12 ธ.ค. 2566 : บทความ

ตัวอย่าง ปร.4 ปร.5 ปร.6 ส้วมนักเรียน

ฟรีตัวอย่าง ปร.4 ปร.5 ปร.6 ส้วมนักเรียน (อ่าน 1071)

10 ธ.ค. 2566 : งานพัสดุการเงิน

ตัวอย่าง ปร.4 ปร.5 ปร.6 รางระบายน้ำ

ฟรีตัวอย่าง ปร.4 ปร.5 ปร.6 รางระบายน้ำ (อ่าน 895)

6 ธ.ค. 2566 : งานพัสดุการเงิน

ตัวอย่างร่าง tor อาหารกลางวัน ขอบเขตของงาน การจ้างเหมาะประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ)

แจกตัวอย่างร่าง tor อาหารกลางวัน ขอบเขตของงาน การจ้างเหมาะประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) (อ่าน 623)

6 ธ.ค. 2566 : งานพัสดุการเงิน

ตัวอย่างรายงานขอจ้างประกอบอาหารโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แจกตัวอย่างรายงานขอจ้างประกอบอาหารโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 399)

20 พ.ย. 2566 : งานพัสดุการเงิน

ไฟล์ EXCEL รายงานรายรับ-จ่าย รายได้สถานศึกษา

แจกไฟล์ EXCEL รายงานรายรับ-จ่าย รายได้สถานศึกษา (อ่าน 502)

1 พ.ย. 2566 : งานพัสดุการเงิน

แนวทางใช้จ่ายเงินอุดหนุน 2567 การดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แจกฟรีแนวทางใช้จ่ายเงินอุดหนุน 2567 การดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (อ่าน 696)

31 ต.ค. 2566 : กฎหมายการศึกษาและกฎหมายอื่นๆ

คู่มือศึกษากฎหมายศาลปกครองและวธีพิจารณาคดีปกครอง ฉบับเผยแพร่ ตุลาคม 2565 โดย เกรียงศักดิ์ อริยะณานกุล

แจกฟรีคู่มือศึกษากฎหมายศาลปกครองและวธีพิจารณาคดีปกครอง ฉบับเผยแพร่ ตุลาคม 2565 โดย เกรียงศักดิ์ อริยะณานกุล (อ่าน 857)

29 ต.ค. 2566 : งานพัสดุการเงิน

ตัวอย่างไฟล์คำนวณยอดหนังสือเรียน แบบสำรวจความต้องการหนังสือเรียนระดับมัธยม

แจกตัวอย่างไฟล์คำนวณยอดหนังสือเรียน แบบสำรวจความต้องการหนังสือเรียนระดับมัธยม (อ่าน 499)

29 ต.ค. 2566 : งานพัสดุการเงิน

ตัวอย่างหนังสือขอเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงิน บัญชีออมทรัพย์

แจกตัวอย่างหนังสือขอเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงิน บัญชีออมทรัพย์ (อ่าน 687)

13 ก.ย. 2566 : งานพัสดุการเงิน

ตัวอย่างรายการเอกสารล้างหนี้สัญญาเงินยืมโครงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้

แจกตัวอย่างรายการเอกสารล้างหนี้สัญญาเงินยืมโครงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ (อ่าน 2471)

13 ก.ย. 2566 : งานพัสดุการเงิน

ตัวอย่างรายการเอกสารงานจ้างเหมาบริการรถโดยสารทัศนศึกษา

แจกฟรีตัวอย่างรายการเอกสารงานจ้างเหมาบริการรถโดยสารทัศนศึกษา (อ่าน 473)

31 มี.ค. 2564 : บทความ

บ้านนี้มีสีรุ้ง สสส เขาทำ ebook ออกมาเผยแพร่ให้อ่านกันฟรี ประเด็นเกี่ยวกับเรื่อง LGBT และเนื้อหาใน ebook จะเน้นไปที่คนเป็นพ่อแม่ ให้พ่อแม่เข้าใจว่า LGBT คืออะไร เกิดจากอะไร ต้องไปเปลี่ยนแปลงให้เขาเป็นตามที่เราต้องการมั้ย การให้การยอมรับและได้ใช้ชีวิต

บทความ บ้านนี้มีสีรุ้ง สสส เขาทำ ebook ออกมาเผยแพร่ให้อ่านกันฟรี ประเด็นเกี่ยวกับเรื่อง LGBT และเนื้อหาใน ebook จะเน้นไปที่คนเป็นพ่อแม่ ให้พ่อแม่เข้าใจว่า LGBT คืออะไร เกิดจากอะไร ต้องไปเปลี่ยนแปลงให้เขาเป็นตามที่เราต้องการมั้ย การให้การยอมรับและให้เขาได้ (อ่าน 2468)

12 มี.ค. 2564 : บทความ

ปลูกผักตามฤดูกาล รู้ไว้ได้ใช้ประโยชน์

บทความ ปลูกผักตามฤดูกาล รู้ไว้ได้ใช้ประโยชน์ (อ่าน 3468)

6 มี.ค. 2564 : บทความ

เบอร์โทรติดต่อ เบอร์มือถือสอบถามบ้านพักรับรองเขื่อนสิรินธร

เบอร์โทรติดต่อสอบถามบ้านพักรับรองเขื่อนสิรินธร (อ่าน 3045)

15 มี.ค. 2563 : บทความ

รวมอาชีพเสริมออนไลน์ ลงทุนนิดเดียว

รวมอาชีพเสริมออนไลน์ ลงทุนนิดเดียว (อ่าน 3443)

9 มี.ค. 2563 : บทความ

สถานที่และตำแหน่งในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

ควรวางให้แผงเซลล์มีความลาด เอียงประมาณ 10-15 องศา จากระดับแนวนอน เนื่องจากประเทศไทยมีระดับทำมุมกับทิศเหนือประมาณ 15 องศาเหนือ (อ่าน 3362)

3 มี.ค. 2563 : บทความ

วิธี DIY พับแมสผ้าง่ายๆ จากผ้าเช็ดหน้าที่ทุกคนสามารถพับทำใช้ได้เอง

แจกฟรีวิธี DIY พับแมสผ้าง่ายๆ จากผ้าเช็ดหน้าที่ทุกคนสามารถพับทำใช้ได้เอง (อ่าน 4858)


กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>