[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

28 ม.ค. 2563 : สุขศึกษาและพลศึกษา
ฟรีสื่อการเรียนการสอน คู่มือผู้นำนันทนาการ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน คู่มือผู้นำนันทนาการ
(อ่าน 15)
28 ม.ค. 2563 : สุขศึกษาและพลศึกษา
ฟรีสื่อการเรียนการสอน คู่มือผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน คู่มือผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล
(อ่าน 10)
28 ม.ค. 2563 : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวันมาฆบูชา ระบายสีภาพ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวันมาฆบูชา ระบายสีภาพ
(อ่าน 317)
27 ม.ค. 2563 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้นำเสนอเรื่อง ชนิดของคำในภาษาไทย
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้นำเสนอเรื่อง ชนิดของคำในภาษาไทย
(อ่าน 478)
27 ม.ค. 2563 : O-NET
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัด O-NET เรื่อง map แผนที่ รวมคำศัพท์เกี่ยวกับการบอกเส้นทาง
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัด O-NET เรื่อง map แผนที่ รวมคำศัพท์เกี่ยวกับการบอกเส้นทาง
(อ่าน 309)
26 ม.ค. 2563 : O-NET
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบ O-NET ทบทวนเรื่องป้าย สัญลักษณ์ต่างๆ sign and symbol
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบ O-NET ทบทวนเรื่องป้าย สัญลักษณ์ต่างๆ sign and symbol
(อ่าน 279)
25 ม.ค. 2563 : คณิตศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดเขียนกราฟแผนภูมิแท่งสำหรับเด็กๆ ระบายสีช่องตามจำนวนของสิ่งของนั้นๆ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดเขียนกราฟแผนภูมิแท่งสำหรับเด็กๆ ระบายสีช่องตามจำนวนของสิ่งของนั้นๆ
(อ่าน 206)
25 ม.ค. 2563 : ภาษาจีน
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ลำดับและชื่อคนในครอบครัวของคนจีน
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ลำดับและชื่อคนในครอบครัวของคนจีน
(อ่าน 46)
24 ม.ค. 2563 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บทสนทนาตอนกินข้าว พูดทุกวันลูกเก่งภาษาอังกฤษ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บทสนทนาตอนกินข้าว พูดทุกวันลูกเก่งภาษาอังกฤษ
(อ่าน 306)
21 ม.ค. 2563 : วิทยาศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน การลำเลียงสารผ่านเซลล์
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน การลำเลียงสารผ่านเซลล์
(อ่าน 349)
21 ม.ค. 2563 : ตกแต่งห้องเรียน
ฟรีสื่อการเรียนการสอน เทมเพลตกระดาษแบบพับได้ (ไฟล์เปล่า) ประยุกต์ใช้ได้กับทุกวิชา
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน เทมเพลตกระดาษแบบพับได้ (ไฟล์เปล่า) ประยุกต์ใช้ได้กับทุกวิชา
(อ่าน 828)
19 ม.ค. 2563 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ไฟล์มาตราตัวสะกด
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ไฟล์มาตราตัวสะกด
(อ่าน 1732)
18 ม.ค. 2563 : ความรู้ทั่วไป
ฟรีสื่อการเรียนการสอน 10 สะพานที่ยาวที่สุดในเมืองกรุงเทพมหานคร
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน 10 สะพานที่ยาวที่สุดในเมืองกรุงเทพมหานคร
(อ่าน 60)
13 ม.ค. 2563 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกทักษะการแต่งประโยคจากภาพ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกทักษะการแต่งประโยคจากภาพ
(อ่าน 2525)
10 ม.ค. 2563 : ศิลปะ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ภาพวาดระบายสีวันเด็กพร้อมคำขวัญ 2563
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ภาพวาดระบายสีวันเด็กพร้อมคำขวัญ 2563
(อ่าน 1121)
4 ม.ค. 2563 : ติวสอบ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน นักจิตวิทยาและแนวคิดทฤษฎี
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน นักจิตวิทยาและแนวคิดทฤษฎี
(อ่าน 112)
3 ม.ค. 2563 : ศิลปะ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ภาพวาดระบายสีวันเด็กแห่งชาติ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ภาพวาดระบายสีวันเด็กแห่งชาติ
(อ่าน 8487)
2 ม.ค. 2563 : ประวัติศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน พระนามเต็มพระมหากษัตริย์ไทยราชวงศ์จักรี
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน พระนามเต็มพระมหากษัตริย์ไทยราชวงศ์จักรี
(อ่าน 420)
2 ม.ค. 2563 : วิทยาศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน เหตุการณ์สำคัญทางดาราศาสตร์และอวกาศตลอดปี 2020
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน เหตุการณ์สำคัญทางดาราศาสตร์และอวกาศตลอดปี 2020
(อ่าน 976)
29 ธ.ค. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานทบทวนเรื่องประโยค ใบงานเขียนตามคำบอก รูป Iphone 11
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานทบทวนเรื่องประโยค ใบงานเขียนตามคำบอก รูป Iphone 11
(อ่าน 2796)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/83 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>