[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

ฟรีสื่อการเรียนการสอน คำบัญชีพื้นฐาน ป.1-3 รวมเล่ม 145 หน้า

25 ก.ค. 2565 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 29606)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปเนื้อหาประถม เรื่อง การจำแนกสิ่งมีชีวิต เตรียมสอบเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษต่างๆ

19 ก.ค. 2565 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 4569)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน สมุดฝึกเขียนพยัญชนะไทย ก-ฮ แบบตาราง ขนาดเล่มขนาด A5 สำหรับน้องอนุบาลที่กำลังฝึกออกจากรอยประเพื่อเข้าสมุด

19 ก.ค. 2565 : หมวดหมู่ ปฐมวัย อนุบาล (อ่าน 14337)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดน้องอนุบาล บูรณาการแผน BBL แยกพยัญชนะที่คล้ายกัน

19 ก.ค. 2565 : หมวดหมู่ ปฐมวัย อนุบาล (อ่าน 9948)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้ชุดกิจกรรมการอ่านคำควบกล้ำ 15 เล่ม

11 ก.ค. 2565 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 12313)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แผนการจัดเรียนรู้และใบงาน เรื่อง การเรียนรู้ตัวสะกดด้วยบทร้อยกรอง

11 ก.ค. 2565 : หมวดหมู่ แผนการจัดการเรียนรู้ (อ่าน 1434)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิชาคณิตศาสตร์ ห้องเรียน EP ประถม การเพิ่มและการลบ Addition and Subtraction

11 ก.ค. 2565 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 7739)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Asalha Puja Day (วันอาสาฬหบูชา) พร้อมเฉลย

11 ก.ค. 2565 : หมวดหมู่ ภาษาอังกฤษ (อ่าน 6058)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ป๊อบอัพลูกบาศก์วันอาสาฬหบูชา

11 ก.ค. 2565 : หมวดหมู่ ตกแต่งห้องเรียน (อ่าน 4828)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน คําศัพท์พร้อมรูปภาพภาษาอังกฤษที่ใช้ประจําวัน Daily Use English Vocabulary

30 มิ.ย. 2565 : หมวดหมู่ ภาษาอังกฤษ (อ่าน 19626)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปเนื้อหา แบบฝึกหัด เรื่อง ภูเขาไฟและหินอัคนี valcano and igneous rock

16 มิ.ย. 2565 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 3782)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เกมบิงโก BINGO หมวดร่างกายของฉัน

14 มิ.ย. 2565 : หมวดหมู่ เกมส์ (อ่าน 3528)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานระบายสีกิจกรรมวันสุนทรภู่

13 มิ.ย. 2565 : หมวดหมู่ ศิลปะ (อ่าน 11842)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานแผ่นพับวันไหว้ครู

6 มิ.ย. 2565 : หมวดหมู่ ตกแต่งห้องเรียน (อ่าน 8932)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้โปสเตอร์ 26 มิถุนายน วันสุนทรภู่สำหรับจัดบอร์ด

1 มิ.ย. 2565 : หมวดหมู่ ตกแต่งห้องเรียน (อ่าน 7988)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานภาษาอังกฤษวันลอยกระทงพร้อมคำศัพท์ Loy Krathong Day worksheet

22 พ.ค. 2565 : หมวดหมู่ ภาษาอังกฤษ (อ่าน 17179)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานภาษาอังกฤษ Introduce Myself สำหรับเด็กทั้งชายและหญิง

22 พ.ค. 2565 : หมวดหมู่ ภาษาอังกฤษ (อ่าน 24222)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบวิชาชีววิทยา สามัญสายวิทย์ ปี 55-59 พร้อมเฉลย

28 เม.ย. 2565 : หมวดหมู่ 9 วิชาสามัญ (อ่าน 1608)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบวิชาเคมี สามัญสายวิทย์ ปี 55-59 พร้อมเฉลย

26 เม.ย. 2565 : หมวดหมู่ 9 วิชาสามัญ (อ่าน 976)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ สามัญสายวิทย์ ปี 55-59 พร้อมเฉลย

25 เม.ย. 2565 : หมวดหมู่ 9 วิชาสามัญ (อ่าน 926)


กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/108 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>