[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

ฟรีสื่อการเรียนการสอน หนังสือนิทานประกอบการสอนกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 เรื่อง หนูแพรวเด็กดี

28 ต.ค. 2560 : หมวดหมู่ ปฐมวัย อนุบาล (อ่าน 6148)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานฝึกลากเส้นตามภาพที่กำหนดให้สำหรับน้องๆ อนุบาล ปฐมวัย จำนวน 11 หน้า

24 ต.ค. 2560 : หมวดหมู่ ปฐมวัย อนุบาล (อ่าน 13667)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรภาพคำศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านสำหรับน้องอนุบาล ปฐมวัย

14 ต.ค. 2560 : หมวดหมู่ ปฐมวัย อนุบาล (อ่าน 44552)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ป้ายมุมจัดประสบการณ์ปฐมวัย-อนุบาล รูปตัวการ์ตูนสีสันสวยงาม

6 ต.ค. 2560 : หมวดหมู่ ปฐมวัย อนุบาล (อ่าน 40986)

ฟรีสื่อตัวต่อพยัญชนะไทย 44 ตัว สำหรับเด็กปฐมวัย นักเรียนชั้นประถม นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ (อ่านออก เขียนได้)

10 มิ.ย. 2560 : หมวดหมู่ ปฐมวัย อนุบาล (อ่าน 18344)

ฟรีสื่อใบความรู้บัญชีคำพื้นฐานระดับชั้นอนุบาล จำนวน 242 คำ

8 มิ.ย. 2560 : หมวดหมู่ ปฐมวัย อนุบาล (อ่าน 44951)

ฟรีใบความรู้บทร้อยกรองแม่ ก กา สำหรับเด็กที่เริ่มหัดอ่าน

9 เม.ย. 2560 : หมวดหมู่ ปฐมวัย อนุบาล (อ่าน 10321)

ใบงาน Matching hen and egg จับคู่แม่ไก่กับไข่ สำหรับน้องๆ ปฐมวัย เด็กอนุบาล

27 ก.พ. 2560 : หมวดหมู่ ปฐมวัย อนุบาล (อ่าน 10069)

ฟรีใบงานเส้นประผักผลไม้คำศัทพ์ภาษาอังกฤษ สำหรับน้องๆ ระดับอนุบาลฝึกลากเส้น

29 พ.ย. 2559 : หมวดหมู่ ปฐมวัย อนุบาล (อ่าน 25663)

ฟรีใบงานนับภาพแล้ววงกลมตัวเลขให้ถูกต้อง : Circle Number of The Objects Worksheet

24 พ.ย. 2559 : หมวดหมู่ ปฐมวัย อนุบาล (อ่าน 23118)

ฟรีดาวน์โหลด 8 เพลงเต้น ที่เหมาะสำหรับเด็กวัยหัดเดินได้เสริมพัฒนาการเคลื่อนไหวได้อย่างสนุก พร้อมจังหวะเสียงและภาพการ์ตูน

9 พ.ย. 2559 : หมวดหมู่ ปฐมวัย อนุบาล (อ่าน 13078)


กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/5
<< 1 2 3 4 5 >>