[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

21 ต.ค. 2562 : วิทยาศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิชาดาราศาสตร์ เตรียมสอบ O-NET 9 วิชาสามัญ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิชาดาราศาสตร์ เตรียมสอบ O-NET 9 วิชาสามัญ
(อ่าน 585)
13 ต.ค. 2562 : วิทยาศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน หน่วยการเรียนรู้ แบบฝึกหัดและแบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.2
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน หน่วยการเรียนรู้ แบบฝึกหัดและแบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.2
(อ่าน 323)
12 ต.ค. 2562 : วิทยาศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน หนังสือ E-BOOK เลี้ยงลูกรักเป็นนักวิทย์
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน หนังสือ E-BOOK เลี้ยงลูกรักเป็นนักวิทย์
(อ่าน 192)
9 ต.ค. 2562 : วิทยาศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้เรื่องแรงลัพธ์ (Resultant Force)
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้เรื่องแรงลัพธ์ (Resultant Force)
(อ่าน 390)
5 ต.ค. 2562 : วิทยาศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานรูปรังผึ้ง เรื่อง สัตว์มีกระดูกสันหลัง
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานรูปรังผึ้ง เรื่อง สัตว์มีกระดูกสันหลัง
(อ่าน 615)
3 ต.ค. 2562 : วิทยาศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารอาหาร
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารอาหาร
(อ่าน 701)
18 ส.ค. 2562 : วิทยาศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้ประวัตินักวิทยาศาสตร์โลก
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้ประวัตินักวิทยาศาสตร์โลก
(อ่าน 1808)
17 ส.ค. 2562 : วิทยาศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ภาพวาดระบายสีพร้อมฝึกเขียนตามรอยประนักวิทยาศาสตร์ไทยและต่างประเทศ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ภาพวาดระบายสีพร้อมฝึกเขียนตามรอยประนักวิทยาศาสตร์ไทยและต่างประเทศ
(อ่าน 1212)
17 ส.ค. 2562 : วิทยาศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานกิจกรรมฐานการทดลองสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานกิจกรรมฐานการทดลองสัปดาห์วิทยาศาสตร์
(อ่าน 1490)
17 ส.ค. 2562 : วิทยาศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ประวัตินักวิทยาศาสตร์โลก
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ประวัตินักวิทยาศาสตร์โลก
(อ่าน 912)
13 ก.ค. 2562 : วิทยาศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.1 เรื่อง อวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะ ให้พิจารณาว่าเป็นอวัยวะของคนหรืออวัยวะของสัตว์
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.1 เรื่อง อวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะ ให้พิจารณาว่าเป็นอวัยวะของคนหรืออวัยวะของสัตว์
(อ่าน 3588)
2 ก.ค. 2562 : วิทยาศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 เรื่อง เกณฑ์ในการจำแนกสิ่งมีชีวิต
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 เรื่อง เกณฑ์ในการจำแนกสิ่งมีชีวิต
(อ่าน 4247)
22 มิ.ย. 2562 : วิทยาศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบอวัยวะภายในร่างกาย พร้อมเฉลย
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบอวัยวะภายในร่างกาย พร้อมเฉลย
(อ่าน 6546)
12 มิ.ย. 2562 : วิทยาศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปเนื้อหาเตรียมสอบเข้า ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารและสารอาหาร
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปเนื้อหาเตรียมสอบเข้า ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารและสารอาหาร
(อ่าน 2373)
9 มิ.ย. 2562 : วิทยาศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ตัวอย่างไฟล์กิจกรรม PLC เรื่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ O-Net วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ตัวอย่างไฟล์กิจกรรม PLC เรื่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ O-Net วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(อ่าน 2334)
8 มิ.ย. 2562 : วิทยาศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้นำเสนอเรื่อง ระบบย่อยอาหาร Digestive System
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้นำเสนอเรื่อง ระบบย่อยอาหาร Digestive System
(อ่าน 2512)
8 มิ.ย. 2562 : วิทยาศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้นำเสนอเรื่อง การลำเลียงสารผ่านเซลล์ Cell Transportation ระดับ ม.ปลาย
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้นำเสนอเรื่อง การลำเลียงสารผ่านเซลล์ Cell Transportation ระดับ ม.ปลาย
(อ่าน 1022)
5 มิ.ย. 2562 : วิทยาศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4 เรื่อง ระบบสุริยะ ลักษณะของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4 เรื่อง ระบบสุริยะ ลักษณะของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ
(อ่าน 2295)
5 มิ.ย. 2562 : วิทยาศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4 เรื่อง ตัวกลางของแสง ประเภทของแหล่งกำเนิดแสง
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4 เรื่อง ตัวกลางของแสง ประเภทของแหล่งกำเนิดแสง
(อ่าน 3762)
31 พ.ค. 2562 : วิทยาศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.1 เรื่อง ตัวเรา อวัยวะภายนอกร่างกาย
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.1 เรื่อง ตัวเรา อวัยวะภายนอกร่างกาย
(อ่าน 8674)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>