[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

ฟรีสื่อการเรียนการสอน โมเดลดวงดาวระบบสุริยะ

13 ต.ค. 2563 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 779)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ป๊อบอัพเค้กระบบสุริยะ

13 ต.ค. 2563 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 633)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.1 เรื่อง ตัวเรา อวัยวะภายในร่างกาย

7 ต.ค. 2563 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 832)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ป๊อบอัพวงจรชีวิตของกบ

22 ก.ย. 2563 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 1597)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน วงจรชีวิตสัตว์

31 ส.ค. 2563 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 3246)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ป๊อบอัพทักษะการสังเกต (Observation) แสดงความหมายของทักษะการสังเกต ลักษณะการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 รูปภาพสวยงาม ชัดเจน ข้อมูลครบ สมบูรณ์ขนาด A4

25 ส.ค. 2563 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 2513)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน วิทยาการคำนวณ เรียงลำดับโค้ดคำสั่งให้นักเรียนฝึกคิดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เหมาะสำหรับสอนแบบอันปลั๊ก ปริ้นออกมา เคลือบร้อน หรือเคลือบสติ๊กเกอร์ใสก็ได้ ตัวโค้ดคำสั่ง ตัดออกมาทีละชิ้นใช้แผ่นแม่เหล็กก็ได้

24 ส.ค. 2563 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 2142)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานการจำแนกสัตว์ ประเภทสัตว์มีกระดูกสันหลัง

3 ส.ค. 2563 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 7215)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน โมเดลป๊อบอัพ 3 มิติ เรื่องสัตว์โลกน่ารู้ สัตว์มีกระดูกสันหลัง

19 พ.ค. 2563 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 8798)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานการเปลี่ยนรูปพลังงานไฟฟ้า

29 เม.ย. 2563 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 4458)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้และแบบฝึกหัดเรื่อง ลมบกและลมทะเล

29 เม.ย. 2563 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 3970)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน สมุดเล่มเล็กสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง บันทึกชื่อสัตว์ชื่อภาษาอังกฤษ

6 เม.ย. 2563 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 5577)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

20 ก.พ. 2563 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 4748)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน วัฎจักรของหิน (Rock cycle)

7 ก.พ. 2563 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 5584)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปเนื้อหาวิทย์ ม.ต้น เพื่อสอบเข้า ม.4

6 ก.พ. 2563 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 2450)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน การลำเลียงสารผ่านเซลล์

21 ม.ค. 2563 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 4040)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เหตุการณ์สำคัญทางดาราศาสตร์และอวกาศตลอดปี 2020

2 ม.ค. 2563 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 4157)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน สัญลักษณ์ไฟฟ้าในรูปต้นคริสต์มาส

26 ธ.ค. 2562 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 2481)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แว่นตาดูสุริยุปราคา

26 ธ.ค. 2562 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 1844)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แว่นสุริยะสำหรับใส่ดูปรากฏการณ์สุริยุปราคา ตัดกระดาษตามรอยประแล้วนำแผ่นฟิล์มมาติด

25 ธ.ค. 2562 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 1920)


กำลังแสดงหน้าที่ 1/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>