[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

ฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปเนื้อหาวิทย์ ม.ต้น เพื่อสอบเข้า ม.4

6 ก.พ. 2563 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 4487)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน การลำเลียงสารผ่านเซลล์

21 ม.ค. 2563 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 7436)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เหตุการณ์สำคัญทางดาราศาสตร์และอวกาศตลอดปี 2020

2 ม.ค. 2563 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 6447)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน สัญลักษณ์ไฟฟ้าในรูปต้นคริสต์มาส

26 ธ.ค. 2562 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 5529)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แว่นตาดูสุริยุปราคา

26 ธ.ค. 2562 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 4775)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แว่นสุริยะสำหรับใส่ดูปรากฏการณ์สุริยุปราคา ตัดกระดาษตามรอยประแล้วนำแผ่นฟิล์มมาติด

25 ธ.ค. 2562 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 6492)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน โมเดลแสดงการขึ้น - ตกของดวงอาทิตย์ในรอบ 1 ปีตามตำแหน่งละติจูดผู้สังเกต

21 ธ.ค. 2562 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 6197)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ภาพตกแต่งหน้าห้องวิทยาศาสตร์ ยินดีต้อนรับ

15 ธ.ค. 2562 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 8295)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องหิน ป.6 สมบัติของหิน วัฏจักรของหิน ประเภทของหิน ตัวอย่างหินแต่ละประเภทและประโยชน์ ข้อควรจำที่ข้อสอบออกบ่อยๆ

14 ธ.ค. 2562 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 11839)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย

9 ธ.ค. 2562 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 10496)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง หน้าที่และส่วนต่างๆของร่างกาย

8 ธ.ค. 2562 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 13236)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารอาหาร

8 ธ.ค. 2562 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 5339)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้ส่วนประกอบของพืชดอก ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมีย

8 ธ.ค. 2562 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 8666)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้สไลด์นำเสนอวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก

24 พ.ย. 2562 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 4453)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้สไลด์นำเสนอวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การจำแนกกลุ่มสิ่งมีชีวิต

24 พ.ย. 2562 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 4530)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน Short note ช็อตโน๊ตสรุปวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1

15 พ.ย. 2562 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 8250)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิชาดาราศาสตร์ เตรียมสอบ O-NET 9 วิชาสามัญ

21 ต.ค. 2562 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 3499)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน หน่วยการเรียนรู้ แบบฝึกหัดและแบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.2

13 ต.ค. 2562 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 3974)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน หนังสือ E-BOOK เลี้ยงลูกรักเป็นนักวิทย์

12 ต.ค. 2562 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 2906)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้เรื่องแรงลัพธ์ (Resultant Force)

9 ต.ค. 2562 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 4899)


กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>