[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.4 ตรงตามตัวชี้วัด จำนวน 18 ใบงาน

19 พ.ค. 2562 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 13982)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.3 ตรงตามตัวชี้วัด จำนวน 22 ใบงาน

13 พ.ค. 2562 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 30364)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.2 ตรงตามตัวชี้วัด จำนวน 15 ใบงาน

12 พ.ค. 2562 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 40931)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.1 ตรงตามตัวชี้วัด จำนวน 16 ใบงาน

12 พ.ค. 2562 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 9917)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้ รูปภาพ คำถามคำตอบเกี่ยวกับระบบสุริยะ

12 เม.ย. 2562 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 9243)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ส่วนประกอบของโลกทรงกลมสามมิติ

28 ก.พ. 2562 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 12903)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ที่คาดหัวเรื่อง ระบบสุริยะ

27 ก.พ. 2562 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 9813)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ชนิดตัวกลางของแสงแบบรังผึ้ง ป.4

27 ก.พ. 2562 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 18905)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ธาตุที่เป็นองค์ประกอบในสารอาหาร หน่วยย่อยของสารอาหาร วิทย์ ป.6 สอบเข้า ม.1

25 ก.พ. 2562 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 4076)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานกิจกรรมฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ ตอน แรงโน้มถ่วงของโลก

22 ก.พ. 2562 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 8006)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้สรุปวิทยาศาสตร์ ป.4 โลกและอวกาศ

16 ก.พ. 2562 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 7306)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ชีทสรุปวิทยาศาสตร์ ม.ต้น เตรียมสอบ O-NET เตรียมสอบเข้า ม.4

22 ม.ค. 2562 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 11924)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ แบบอัตนัย เติมคำตอบ ติว ป.6 เตรียมสอบเข้า ม.1 จำนวน 40 ข้อ พร้อมเฉลย

30 ธ.ค. 2561 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 20245)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบทดสอบสรุปวิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 เทอม 2 (เขียนตอบ)

11 ธ.ค. 2561 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 5541)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถม 200 ข้อ พร้อมเฉลย

10 ธ.ค. 2561 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 5680)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานการจำแนกสารที่มีสมบัติเป็น กรด-เบส

4 พ.ย. 2561 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 12312)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน โดมิโน่จำแนกแหล่งกำเนิดแสง ปริ้นเคลือบเล่นสนุกได้ความรู้

27 ต.ค. 2561 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 13278)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้ เรื่อง ประเภทและชนิดของหิน หินอัคนี หินตะกอน และหินแปร

12 ต.ค. 2561 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 12273)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบทดสอบอัตนัย เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ระดับชั้น ป.6 พร้อมเฉลย

3 ต.ค. 2561 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 6956)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบทดสอบอัตนัย เรื่อง ร่างกายของเรา ระดับชั้น ป.6 พร้อมเฉลย

3 ต.ค. 2561 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 11489)


กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>