[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

25 ม.ค. 2563 : คณิตศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดเขียนกราฟแผนภูมิแท่งสำหรับเด็กๆ ระบายสีช่องตามจำนวนของสิ่งของนั้นๆ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดเขียนกราฟแผนภูมิแท่งสำหรับเด็กๆ ระบายสีช่องตามจำนวนของสิ่งของนั้นๆ
(อ่าน 206)
16 ธ.ค. 2562 : คณิตศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน สมุดพับแม่สูตรคูณเติมตัวเลขแล้วระบายสีและตัดตามรอยประ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน สมุดพับแม่สูตรคูณเติมตัวเลขแล้วระบายสีและตัดตามรอยประ
(อ่าน 1995)
3 ธ.ค. 2562 : คณิตศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน เกม Coding ทิศและแผนผัง
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน เกม Coding ทิศและแผนผัง
(อ่าน 2000)
2 ธ.ค. 2562 : คณิตศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน หนังสือ ฝึกคิด พิชิตคณิต PISA สสวท.
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน หนังสือ ฝึกคิด พิชิตคณิต PISA สสวท.
(อ่าน 973)
2 ธ.ค. 2562 : คณิตศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ธนบัตรและเหรียญ การเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุดและการอ่าน
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ธนบัตรและเหรียญ การเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุดและการอ่าน
(อ่าน 1564)
25 พ.ย. 2562 : คณิตศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน สูตรตรีโกณมีที่มาจากอะไร cos(A-B)=cosAcosB+sinAsinB
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน สูตรตรีโกณมีที่มาจากอะไร cos(A-B)=cosAcosB+sinAsinB
(อ่าน 489)
25 พ.ย. 2562 : คณิตศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน รู้จักกับอนุกรมเทเลอร์-แมคคลอริน
ฟรีสื่อการเรียนการสอน รู้จักกับอนุกรมเทเลอร์-แมคคลอริน
(อ่าน 373)
18 พ.ย. 2562 : คณิตศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.3 เรื่อง ระบบสมการ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.3 เรื่อง ระบบสมการ
(อ่าน 697)
14 พ.ย. 2562 : คณิตศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานคณิตศาสตร์ทบทวน เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร พร้อมระบายสีให้สวยงาม
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานคณิตศาสตร์ทบทวน เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร พร้อมระบายสีให้สวยงาม
(อ่าน 3272)
2 พ.ย. 2562 : คณิตศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกทักษะ เรื่อง หน่วยเวลา
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกทักษะ เรื่อง หน่วยเวลา
(อ่าน 2560)
11 ต.ค. 2562 : คณิตศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดี่ยวเกี่ยวกับอายุ และการแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดี่ยวเกี่ยวกับจำนวนเงิน พร้อมเฉลย
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดี่ยวเกี่ยวกับอายุ และการแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดี่ยวเกี่ยวกับจำนวนเงิน พร้อมเฉลย
(อ่าน 1399)
10 ต.ค. 2562 : คณิตศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง โคมไฟทรงเรขาคณิตจากโพลีเอททิลีน แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง โคมไฟทรงเรขาคณิตจากโพลีเอททิลีน แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
(อ่าน 1020)
25 ก.ย. 2562 : คณิตศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบซูโดกุระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ปี 2562
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบซูโดกุระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ปี 2562
(อ่าน 1530)
22 ส.ค. 2562 : คณิตศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ธงรูปเรขาคณิต 2 มิติใช้ตกแต่งสถานที่หรือติดตามห้องเรียนให้สวยงาม
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ธงรูปเรขาคณิต 2 มิติใช้ตกแต่งสถานที่หรือติดตามห้องเรียนให้สวยงาม
(อ่าน 3843)
2 ส.ค. 2562 : คณิตศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน การพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน การพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์
(อ่าน 1703)
28 ก.ค. 2562 : คณิตศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน เอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน เอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่
(อ่าน 1777)
27 ก.ค. 2562 : คณิตศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน รวมเทคนิคและสูตรคณิต การบวกจำนวนนับ การบวกจำนวนคู่บวก การบวกจำนวนคี่บวก การบวกจำนวนนับยกกำลังสอง การบวกจำนวนนับยกกำลังสาม
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน รวมเทคนิคและสูตรคณิต การบวกจำนวนนับ การบวกจำนวนคู่บวก การบวกจำนวนคี่บวก การบวกจำนวนนับยกกำลังสอง การบวกจำนวนนับยกกำลังสาม
(อ่าน 3589)
27 ก.ค. 2562 : คณิตศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน สูตรพื้นที่ผิวและปริมาตร ปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก ทรงกรวย ทรงกลม
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน สูตรพื้นที่ผิวและปริมาตร ปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก ทรงกรวย ทรงกลม
(อ่าน 5569)
20 ก.ค. 2562 : คณิตศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน โปรแกรมใบงานการหาร สำหรับประถม พร้อมเฉลยใช้ Excel สุ่มเปลี่ยนโจทย์ใหม่ได้ กด F9 หรือเมื่อเปิดไฟล์ใหม่ตัวเลขจะเปลี่ยนใหม่เสมอ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน โปรแกรมใบงานการหาร สำหรับประถม พร้อมเฉลยใช้ Excel สุ่มเปลี่ยนโจทย์ใหม่ได้ กด F9 หรือเมื่อเปิดไฟล์ใหม่ตัวเลขจะเปลี่ยนใหม่เสมอ
(อ่าน 2156)
2 ก.ค. 2562 : คณิตศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน เอกสารใบงานประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 เทอม 1 เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน เอกสารใบงานประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 เทอม 1 เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร
(อ่าน 2091)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>