[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

27 ก.พ. 2563 : คณิตศาสตร์

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.6 เรื่องการลบจำนวนคละ โดยวิธีลัด(มีการกระจาย) พร้อมเฉลย เล่ม 3


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.6 เรื่องการลบจำนวนคละ โดยวิธีลัด(มีการกระจาย) พร้อมเฉลย เล่ม 3
(อ่าน 693)
27 ก.พ. 2563 : คณิตศาสตร์

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เส้นขนาน ระดับชั้น ป.5-6


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เส้นขนาน ระดับชั้น ป.5-6
(อ่าน 691)
25 ก.พ. 2563 : คณิตศาสตร์

ฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปสูตรคณิตศาสตร์เรื่อง สถิติ


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปสูตรคณิตศาสตร์เรื่อง สถิติ
(อ่าน 579)
22 ก.พ. 2563 : คณิตศาสตร์

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เอกสารประกอบการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน เอกสารประกอบการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
(อ่าน 440)
25 ม.ค. 2563 : คณิตศาสตร์

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดเขียนกราฟแผนภูมิแท่งสำหรับเด็กๆ ระบายสีช่องตามจำนวนของสิ่งของนั้นๆ


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดเขียนกราฟแผนภูมิแท่งสำหรับเด็กๆ ระบายสีช่องตามจำนวนของสิ่งของนั้นๆ
(อ่าน 1722)
16 ธ.ค. 2562 : คณิตศาสตร์

ฟรีสื่อการเรียนการสอน สมุดพับแม่สูตรคูณเติมตัวเลขแล้วระบายสีและตัดตามรอยประ


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน สมุดพับแม่สูตรคูณเติมตัวเลขแล้วระบายสีและตัดตามรอยประ
(อ่าน 4139)
3 ธ.ค. 2562 : คณิตศาสตร์

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เกม Coding ทิศและแผนผัง


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน เกม Coding ทิศและแผนผัง
(อ่าน 3785)
2 ธ.ค. 2562 : คณิตศาสตร์

ฟรีสื่อการเรียนการสอน หนังสือ ฝึกคิด พิชิตคณิต PISA สสวท.


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน หนังสือ ฝึกคิด พิชิตคณิต PISA สสวท.
(อ่าน 1826)
2 ธ.ค. 2562 : คณิตศาสตร์

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ธนบัตรและเหรียญ การเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุดและการอ่าน


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ธนบัตรและเหรียญ การเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุดและการอ่าน
(อ่าน 2921)
25 พ.ย. 2562 : คณิตศาสตร์

ฟรีสื่อการเรียนการสอน สูตรตรีโกณมีที่มาจากอะไร cos(A-B)=cosAcosB+sinAsinB


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน สูตรตรีโกณมีที่มาจากอะไร cos(A-B)=cosAcosB+sinAsinB
(อ่าน 989)
25 พ.ย. 2562 : คณิตศาสตร์

ฟรีสื่อการเรียนการสอน รู้จักกับอนุกรมเทเลอร์-แมคคลอริน


ฟรีสื่อการเรียนการสอน รู้จักกับอนุกรมเทเลอร์-แมคคลอริน
(อ่าน 576)
18 พ.ย. 2562 : คณิตศาสตร์

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.3 เรื่อง ระบบสมการ


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.3 เรื่อง ระบบสมการ
(อ่าน 1078)
14 พ.ย. 2562 : คณิตศาสตร์

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานคณิตศาสตร์ทบทวน เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร พร้อมระบายสีให้สวยงาม


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานคณิตศาสตร์ทบทวน เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร พร้อมระบายสีให้สวยงาม
(อ่าน 5192)
2 พ.ย. 2562 : คณิตศาสตร์

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกทักษะ เรื่อง หน่วยเวลา


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกทักษะ เรื่อง หน่วยเวลา
(อ่าน 4212)
11 ต.ค. 2562 : คณิตศาสตร์

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดี่ยวเกี่ยวกับอายุ และการแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดี่ยวเกี่ยวกับจำนวนเงิน พร้อมเฉลย


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดี่ยวเกี่ยวกับอายุ และการแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดี่ยวเกี่ยวกับจำนวนเงิน พร้อมเฉลย
(อ่าน 1779)
10 ต.ค. 2562 : คณิตศาสตร์

ฟรีสื่อการเรียนการสอน โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง โคมไฟทรงเรขาคณิตจากโพลีเอททิลีน แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง โคมไฟทรงเรขาคณิตจากโพลีเอททิลีน แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
(อ่าน 1222)
25 ก.ย. 2562 : คณิตศาสตร์

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบซูโดกุระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ปี 2562


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบซูโดกุระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ปี 2562
(อ่าน 1762)
22 ส.ค. 2562 : คณิตศาสตร์

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ธงรูปเรขาคณิต 2 มิติใช้ตกแต่งสถานที่หรือติดตามห้องเรียนให้สวยงาม


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ธงรูปเรขาคณิต 2 มิติใช้ตกแต่งสถานที่หรือติดตามห้องเรียนให้สวยงาม
(อ่าน 4527)
2 ส.ค. 2562 : คณิตศาสตร์

ฟรีสื่อการเรียนการสอน การพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน การพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์
(อ่าน 1815)
28 ก.ค. 2562 : คณิตศาสตร์

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน เอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่
(อ่าน 1962)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>