[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานฝึกคูณเลข ด้วยเลข 1 กับจำนวนนับไม่เกิน 15

19 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 3080)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานฝึกคูณเลข ด้วยเลข 0 กับจำนวนนับไม่เกิน 15

19 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 2577)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน คณิตคิดเร็วชุดละ 20 ข้อ สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 ชุดที่ 51-70

18 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 4924)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้เรื่อง สมการ สมการที่เป็นเท็จ คำตอบของสมการ ตัวแปร สมการเชิงเส้นตัวแปรเดี่ยว การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดี่ยว

10 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 8076)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน กระดาษพับรูปเรขาคณิตทรงปริซึม เรื่อง ตัวประกอบ จำนวนเฉพาะ ตัวประกอบเฉพาะ จำนวนคู่/คี่ ตัวประกอบร่วม

10 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 14294)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน กระดาษพับรูปเรขาคณิตทรงสี่เหลี่ยมเรื่อง จำนวนเต็ม (Integer) การบวก ลบ คูณ หารจำนวนเต็ม

10 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 19065)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน หาผลบวกจากการนับภาพสัตว์ ระดับชั้น ป.1 จำนวน 13 ชุด

31 พ.ค. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 3769)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน การ์ตูนบวกเลขพับกระดาษ ตั้งโจทย์ แสดงวิธีทำแล้วหาคำตอบ

31 พ.ค. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 21998)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ชุดกิจกรรม Number Addition Group Fries วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 9

27 พ.ค. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 2616)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ชุดกิจกรรม Number Addition Group Flowers วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 9

27 พ.ค. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 3461)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน การบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 9 จำนวน 2 ชุด เขียนประโยคสัญญลักษณ์และหาผลลัพธ์ให้ถูกต้อง

25 พ.ค. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 3149)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.1 เล่มที่ 1 เรื่องการบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9 จำนวน 10 ชุด

22 พ.ค. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 5223)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบกิจกรรมและแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000

21 พ.ค. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 4336)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบกิจกรรมคณิตศาสตร์ จำนวนนับไม่เกิน 100,000 เรียงลำดับจำนวนจากมากไปหาน้อยและจากน้อยไปหามาก

21 พ.ค. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 10426)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานเรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 100,000 ให้เติมเครื่องหมาย >,< หรือ = ลงในช่องว่าง

21 พ.ค. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 5487)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานคณิตศาสตร์ จำนวนนับไม่เกิน 100,000 จำนวน 10 ข้อ

20 พ.ค. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 6070)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบทดสอบความสามารถด้านการคิดคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 5 ชุด

20 พ.ค. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 3987)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกคณิตคิดเร็วในรูปเครื่องคิดเลขแก้ไขได้ calculator

20 พ.ค. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 8454)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดการนับจำนวนเงินจากธนบัตรและเหรียญที่กำหนดให้ในรูปบอลลูน balloon money

20 พ.ค. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 9078)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว คณิตคิดเร็ว ป.3 ชุดที่ 2 เรื่อง การบวกจำนวนสองจำนวน (ไม่มีการทด)

19 พ.ค. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 14041)


กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>