[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ปริมาตร จำนวน 16 ข้อ

12 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 3866)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ บัญญัติไตรยางศ์ จำนวน 29 ข้อ

12 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 5192)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง วงกลม จำนวน 10 ข้อ

12 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 5706)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สี่เหลี่ยม จำนวน 22 ข้อ

11 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 3397)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง แผนผัง จำนวน 10 ข้อ

11 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 2871)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการ จำนวน 19 ข้อ

11 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 3374)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เส้นขนาน จำนวน 6 ข้อ

11 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 5534)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ทศนิยม จำนวน 53 ข้อ

11 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 13018)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบ จำนวน 18 ข้อ

11 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 3405)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหา จำนวน 7 ข้อ

11 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 4577)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ค่าประมาณจำนวนนับ จำนวน 10 ข้อ

11 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 3813)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับ จำนวน 14 ข้อ

11 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 3234)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบกิจกรรมการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีสามหลักที่ไม่มีการทด วิชาคณิตศาสตร์

10 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 9798)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ใบกิจกรรมที่ 7.5 การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับ จำนวนที่มีสามหลักที่มีการทดจากหลักหน่วยไปหลักสิบ

9 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 5293)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีสามหลักที่มีการทดจากหลักสิบไปหลักร้อย

9 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 2341)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับ จำนวนที่มีสามหลักที่มีการทดจากหลักหน่วยไปหลักสิบ จากหลักสิบไปหลักร้อย

9 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 3078)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ไม้หนีบหาผลบวก ผลลบ

9 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 19065)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบกิจกรรมกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ ชั้น ป.3 เรื่องการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับ 100,200,300,...,900

4 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 9939)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ธนบัตรและเหรียญของไทย

28 ต.ค. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 28167)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ฝึกนับจำนวนรูปทรงเรขาคณิต

22 ต.ค. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 10135)


กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>