[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

9 ธ.ค. 2562 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ระบายสีและเรียนรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ระบายสีและเรียนรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z
(อ่าน 11)
9 ธ.ค. 2562 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานภาษาอังกฤษวันคริสต์มาส เรียนรู้คำศัพท์ ฝึกเขียนคำศัพท์ จับคู่ภาพกับคำศัพท์ให้ถูกต้อง
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานภาษาอังกฤษวันคริสต์มาส เรียนรู้คำศัพท์ ฝึกเขียนคำศัพท์ จับคู่ภาพกับคำศัพท์ให้ถูกต้อง
(อ่าน 19)
8 ธ.ค. 2562 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกระบายสีและแบบฝึกหัดวันคริสต์มาส Christmas Worksheet
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกระบายสีและแบบฝึกหัดวันคริสต์มาส Christmas Worksheet
(อ่าน 265)
30 พ.ย. 2562 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ไอติมคำศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมคำแปล ฝึกให้นักเรียนเขียนคำศัพท์
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ไอติมคำศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมคำแปล ฝึกให้นักเรียนเขียนคำศัพท์
(อ่าน 796)
27 พ.ย. 2562 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษและระบายสีเรื่อง อาหารและเครื่องดื่ม Food and Drink, สัตว์ Animal, ผลไม้ Fruit, ผัก Vegetable
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษและระบายสีเรื่อง อาหารและเครื่องดื่ม Food and Drink, สัตว์ Animal, ผลไม้ Fruit, ผัก Vegetable
(อ่าน 1039)
26 พ.ย. 2562 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ภาพระบายสีปลา A-Z ตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ ระบายสีบูรณาการระหว่างศิลปะกับภาษาอังกฤษ รวบรวมเข้าเล่มเป็นผลงานของห้องได้ มีแบบลงสีฉากหลังเป็นท้องทะเล
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ภาพระบายสีปลา A-Z ตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ ระบายสีบูรณาการระหว่างศิลปะกับภาษาอังกฤษ รวบรวมเข้าเล่มเป็นผลงานของห้องได้ มีแบบลงสีฉากหลังเป็นท้องทะเล
(อ่าน 721)
24 พ.ย. 2562 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำภาษาอังกฤษ เรื่อง อาหาร Food flashcards
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำภาษาอังกฤษ เรื่อง อาหาร Food flashcards
(อ่าน 1241)
24 พ.ย. 2562 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำภาษาอังกฤษ เรื่อง คำกริยา Verbs Flashcards
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำภาษาอังกฤษ เรื่อง คำกริยา Verbs Flashcards
(อ่าน 856)
24 พ.ย. 2562 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำภาษาอังกฤษ เรื่อง เครื่องแต่งกาย Clothes Flashcards
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำภาษาอังกฤษ เรื่อง เครื่องแต่งกาย Clothes Flashcards
(อ่าน 794)
23 พ.ย. 2562 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน เรียนรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z พร้อมคำศัพท์สำหรับการฝึกออกเสียงและภาพประกอบ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน เรียนรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z พร้อมคำศัพท์สำหรับการฝึกออกเสียงและภาพประกอบ
(อ่าน 942)
23 พ.ย. 2562 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธรรมชาติพร้อมรูปภาพประกอบ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธรรมชาติพร้อมรูปภาพประกอบ
(อ่าน 794)
21 พ.ย. 2562 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวันคริสมาสต์และวันปีใหม่ ฝึกอ่านคำศัพท์และวาดภาพระบายสี
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวันคริสมาสต์และวันปีใหม่ ฝึกอ่านคำศัพท์และวาดภาพระบายสี
(อ่าน 1453)
16 พ.ย. 2562 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกทบทวน Article a/an กระดาษ A4 พับครึ่ง
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกทบทวน Article a/an กระดาษ A4 พับครึ่ง
(อ่าน 1413)
12 พ.ย. 2562 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานเติมคำศัพท์ภาษาอังกฤษและวาดภาพระบายสีวันลอยกระทง
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานเติมคำศัพท์ภาษาอังกฤษและวาดภาพระบายสีวันลอยกระทง
(อ่าน 1023)
11 พ.ย. 2562 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มาตรา ชั่ง ตวง วัด
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มาตรา ชั่ง ตวง วัด
(อ่าน 799)
11 พ.ย. 2562 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ดินสอพับ 3 มิติ หลักการเติม s/es ที่คำกริยา
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ดินสอพับ 3 มิติ หลักการเติม s/es ที่คำกริยา
(อ่าน 1130)
11 พ.ย. 2562 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ไข่ไดโนเสาร์ตัวอักษรพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ภาษาอังกฤษ ทำสื่อแต่งห้อง
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ไข่ไดโนเสาร์ตัวอักษรพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ภาษาอังกฤษ ทำสื่อแต่งห้อง
(อ่าน 1028)
24 ต.ค. 2562 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานภาษาอังกฤษ เขียนประโยคให้ตรงกับรูปภาพที่กำหนดให้
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานภาษาอังกฤษ เขียนประโยคให้ตรงกับรูปภาพที่กำหนดให้
(อ่าน 2195)
24 ต.ค. 2562 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง Subject Pronouns
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง Subject Pronouns
(อ่าน 1323)
18 ต.ค. 2562 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน คำศัพท์กิริยา 100 คำที่ใช้บ่อยสำหรับฝึกภาษา ภาพสวย จำง่าย พร้อมประโยคตัวอย่าง
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน คำศัพท์กิริยา 100 คำที่ใช้บ่อยสำหรับฝึกภาษา ภาพสวย จำง่าย พร้อมประโยคตัวอย่าง
(อ่าน 2293)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>