[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

ฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปสูตรฟิสิกส์ ม.4-5-6

10 ต.ค. 2563 : หมวดหมู่ ฟิสิกส์ (อ่าน 74)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน สไลด์นำเสนอ เรื่อง โครงสร้างโลก (Earth's Structure)

1 ต.ค. 2563 : หมวดหมู่ ฟิสิกส์ (อ่าน 118)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน สไลด์นำเสนอ เรื่อง การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี

30 ก.ย. 2563 : หมวดหมู่ ฟิสิกส์ (อ่าน 83)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน สไลด์นำเสนอ เรื่อง ธรณีพิบัติภัย (Geohazard)

30 ก.ย. 2563 : หมวดหมู่ ฟิสิกส์ (อ่าน 81)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปฟิสิกส์

29 เม.ย. 2563 : หมวดหมู่ ฟิสิกส์ (อ่าน 514)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน 12 พื้นฐานคณิตที่ควรรู้ก่อนเรียนฟิสิกส์

26 เม.ย. 2563 : หมวดหมู่ ฟิสิกส์ (อ่าน 334)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปฟิสิกส์ ม.4

9 มี.ค. 2563 : หมวดหมู่ ฟิสิกส์ (อ่าน 601)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิชาฟิสิกส์ เตรียมสอบ O-NET 9 วิชาสามัญ

21 ต.ค. 2562 : หมวดหมู่ ฟิสิกส์ (อ่าน 1142)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน สูตรฟิสิกส์ทั้งหมดที่ควรจะรู้ตั้งแต่ ม.4-6 วิชาฟิสิกส์ ทุกสูตร ย้ำ!! ทุกสูตร

20 ม.ค. 2561 : หมวดหมู่ ฟิสิกส์ (อ่าน 4427)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน การเคลื่อนที่แนวตรง (Linear Motion) ใช้ได้ตั้งแต่ ม.ต้น ถึง ม.ปลาย มีทั้ง 2 แนว คือ แนวราบ และ แนวดิ่ง

17 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ ฟิสิกส์ (อ่าน 3789)


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>