[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

ฟรีสื่อการเรียนการสอน รูปร่างโมเลกุลของพันธะโคเวเลนต์

10 ธ.ค. 2562 : หมวดหมู่ เคมี (อ่าน 1265)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้วิชาเคมี Lecture เรื่อง ความเข้มข้นของสารละลาย ปริมาณสารสัมพันธ์ ม.4 ออกข้อสอบ 9 สามัญ เคมี

10 ธ.ค. 2562 : หมวดหมู่ เคมี (อ่าน 678)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิชาเคมี เตรียมสอบ O-NET 9 วิชาสามัญ

21 ต.ค. 2562 : หมวดหมู่ เคมี (อ่าน 1089)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน โจทย์พร้อมเฉลย ข้อสอบเคมีโอลิมปิค สอวน. ครั้งที่ 2 ภาคทฤษฎี ที่ ม.ขอนแก่น

25 ม.ค. 2562 : หมวดหมู่ เคมี (อ่าน 1315)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้เรื่อง มวลอะตอมและมวลอะตอมเฉลี่ย 134 หน้า

13 ธ.ค. 2560 : หมวดหมู่ เคมี (อ่าน 2327)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เทคนิคการท่องตารางธาตุ 8 หมู่ วิชาเคมี

19 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ เคมี (อ่าน 7746)


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>