[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

14 มี.ค. 2563 : คอมพิวเตอร์

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เว็บแจกฟรีหนังสือเป็น PDF (text book)เขียนโปรแกรมฯ หลากหลายภาษาแนวสรุป และยกตัวอย่างโค้ดรวบรวมมาจากเอกสารของ Stack Overflow


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน เว็บแจกฟรีหนังสือเป็น PDF (text book)เขียนโปรแกรมฯ หลากหลายภาษาแนวสรุป และยกตัวอย่างโค้ดรวบรวมมาจากเอกสารของ Stack Overflow
(อ่าน 413)
24 ต.ค. 2562 : คอมพิวเตอร์

ฟรีสื่อการเรียนการสอน หนังสือวิทยาการคำนวณ (แบบไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์) CS UNPLUGGED ซีเอส อันปลั๊ก โปรแกรมเสริมสมรรถนะและขยายความสามารถของเด็กระดับปฐมวัย


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน หนังสือวิทยาการคำนวณ (แบบไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์) CS UNPLUGGED ซีเอส อันปลั๊ก โปรแกรมเสริมสมรรถนะและขยายความสามารถของเด็กระดับปฐมวัย
(อ่าน 2245)
23 ก.ค. 2562 : คอมพิวเตอร์

ฟรีสื่อการเรียนการสอน คู่มือการการพัฒนาความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณโดยใช้บอร์ด KidBright จัดทำโดย : ทีม ICT สพม.24 กาฬสินธุ์


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน คู่มือการการพัฒนาความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณโดยใช้บอร์ด KidBright จัดทำโดย : ทีม ICT สพม.24 กาฬสินธุ์
(อ่าน 2733)
6 ม.ค. 2562 : คอมพิวเตอร์

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แจกสูตรขนาดภาพและวีดิโอ บน Social Mediaไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Youtube หรือ LINE@ อัพเดทล่าสุด 2019


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แจกสูตรขนาดภาพและวีดิโอ บน Social Mediaไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Youtube หรือ LINE@ อัพเดทล่าสุด 2019
(อ่าน 1993)
28 พ.ย. 2561 : คอมพิวเตอร์

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แปลงไฟล์ภาพเป็นตัวอักษรง่ายๆ ด้วย Google Docs


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แปลงไฟล์ภาพเป็นตัวอักษรง่ายๆ ด้วย Google Docs
(อ่าน 2462)
3 พ.ย. 2561 : คอมพิวเตอร์

ฟรีสื่อการเรียนการสอน 81 คีย์ลัด Microsoft Word


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน 81 คีย์ลัด Microsoft Word
(อ่าน 4688)
18 ส.ค. 2561 : คอมพิวเตอร์

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เทคนิคของการทำภาพ Pop-out สามมิติด้วยโปรแกรม PowerPoint


ฟรีสื่อการเรียนการสอน เทคนิคของการทำภาพ Pop-out สามมิติด้วยโปรแกรม PowerPoint การเลือกภาพต้นแบบที่มีส่วนพื้นที่ background เยอะหน่อย หรือตัวแบบไม่ใหญ่มากและอยู่ตรงประมาณกลางภาพ จะสามารถทำให้ตัดภาพพื้นหลังทรงสี่เหลี่ยมคางหมูได้ลึกกว่าภาพทั่วไป จะทำให้ดูพื้
(อ่าน 4395)
13 ก.ค. 2561 : คอมพิวเตอร์

ฟรีสื่อการเรียนการสอน การพิมพ์จ่าหน้าซองจดหมายใน Word


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน การพิมพ์จ่าหน้าซองจดหมายใน Word
(อ่าน 2170)
13 ก.ค. 2561 : คอมพิวเตอร์

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ชุดวิดีโอ MakeCode | micro:bit สำหรับวิทยาการคำนวณ 18 ตอน


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ชุดวิดีโอ MakeCode | micro:bit สำหรับวิทยาการคำนวณ 18 ตอน
(อ่าน 4346)
2 มี.ค. 2561 : คอมพิวเตอร์

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ตัวอย่างแผ่นพับที่ทำจาก Microsoft word การจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ตัวอย่างแผ่นพับที่ทำจาก Microsoft word การจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์
(อ่าน 6219)
25 ต.ค. 2560 : คอมพิวเตอร์

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างงานแอนิเมชันด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 4 การสร้างตัวละคร


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างงานแอนิเมชันด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 4 การสร้างตัวละคร
(อ่าน 5335)
8 ต.ค. 2560 : คอมพิวเตอร์

ฟรีสื่อการเรียนการสอน กระดาษพับรูปเค้ก อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน กระดาษพับรูปเค้ก อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
(อ่าน 13966)
7 ต.ค. 2560 : คอมพิวเตอร์

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เรื่ององค์ประกอบคอมพิวเตอร์


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เรื่ององค์ประกอบคอมพิวเตอร์
(อ่าน 8312)
5 ต.ค. 2560 : คอมพิวเตอร์

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เรื่อง ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เรื่อง ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
(อ่าน 7450)
27 ก.ย. 2560 : คอมพิวเตอร์

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เรื่องส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เรื่องส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
(อ่าน 17850)
26 ก.ย. 2560 : คอมพิวเตอร์

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้ประเภทและคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้ประเภทและคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์
(อ่าน 6508)
14 เม.ย. 2560 : คอมพิวเตอร์

ฟรีใบความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับเด็กประถม


แจกฟรีใบความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับเด็กประถม
(อ่าน 23750)
30 พ.ย. 2559 : คอมพิวเตอร์

ฟรีตัวอย่างภาพวาดระบายสีโปรแกรม Paint เศรษฐกิจพอเพียง


แจกฟรีตัวอย่างภาพวาดระบายสีโปรแกรม Paint เศรษฐกิจพอเพียง
(อ่าน 24945)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>