[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้สำหรับจัดบอร์ดวันเข้าพรรษา

5 ก.ค. 2561 : หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (อ่าน 25808)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้สำหรับจัดบอร์ดวันอาสาฬหบูชา

5 ก.ค. 2561 : หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (อ่าน 26641)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้สำหรับจัดบอร์ดวันวิสาขบูชา

19 พ.ค. 2561 : หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (อ่าน 15528)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน จิ๊กซอว์ชุดประจำชาติอาเซียน ตัดจิ๊กซอว์แล้วนำไปแปะในกระดาษแข็งให้นักเรียนแข่งเกมส์ต่อภาพ asean jigsaw

19 พ.ค. 2561 : หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (อ่าน 10581)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบกิจกรรมภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายจากดาวเทียม ความแตกต่างและประโยชน์ของภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม

27 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (อ่าน 6549)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้การเมืองการปกครองสมัยกรุงสุโขทัย

7 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (อ่าน 6915)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้วันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

7 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (อ่าน 41340)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน วันตรุษจีน

10 ต.ค. 2560 : หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (อ่าน 12913)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวันสารทไทย

26 ก.ย. 2560 : หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (อ่าน 7571)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้เบญจศีลสิกขา 5 บท ศีล 5 ข้อ

26 ก.ย. 2560 : หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (อ่าน 10191)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้เกี่ยวกับภาคตะวันออก ข้อมูล ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์

18 ก.ย. 2560 : หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (อ่าน 5843)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้เกี่ยวกับภาคตะวันตก ข้อมูล ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์

18 ก.ย. 2560 : หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (อ่าน 5480)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้เกี่ยวกับภาคใต้ ข้อมูล ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์

13 ก.ย. 2560 : หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (อ่าน 7301)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้เกี่ยวกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้อมูล ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์

13 ก.ย. 2560 : หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (อ่าน 6360)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้เกี่ยวกับภาคกลาง ข้อมูล ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์

13 ก.ย. 2560 : หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (อ่าน 5224)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้เกี่ยวกับภาคเหนือ ข้อมูล ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์

13 ก.ย. 2560 : หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (อ่าน 6051)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ธงชาติ 10 ประเทศอาเซียน

17 ส.ค. 2560 : หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (อ่าน 20756)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ชุดประจำชาติอาเซียน

17 ส.ค. 2560 : หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (อ่าน 13251)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ความหมาย ประวัติวันขึ้นปีใหม่

5 ส.ค. 2560 : หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (อ่าน 22402)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน จังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทย

4 ส.ค. 2560 : หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (อ่าน 4235)


กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>