[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

21 ส.ค. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดคัดลายมือ อ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดคัดลายมือ อ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย
(อ่าน 930)
5 ส.ค. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวรรณคดีลำนำ ป.5 เรื่อง กำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลาย
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวรรณคดีลำนำ ป.5 เรื่อง กำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลาย
(อ่าน 978)
23 ก.ค. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิชาภาษาไทย เรื่อง อักษรควบ นำคำที่มีอักษรควบไปใส่ในช่องว่างให้ถูกต้องพร้อมเฉลย
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิชาภาษาไทย เรื่อง อักษรควบ นำคำที่มีอักษรควบไปใส่ในช่องว่างให้ถูกต้องพร้อมเฉลย
(อ่าน 3260)
23 ก.ค. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน เสียงพยัญชนะ ก-ฮ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน เสียงพยัญชนะ ก-ฮ
(อ่าน 2382)
20 ก.ค. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ไม้บรรทัดสะกดคำ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ไม้บรรทัดสะกดคำ
(อ่าน 3892)
3 ก.ค. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานเรื่อง มาตราตัวสะกด นำคำที่อยู่ในกระดองเต่าไปเขียนในไข่เต่าให้ตรงกับมาตราตัวสะกด
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานเรื่อง มาตราตัวสะกด นำคำที่อยู่ในกระดองเต่าไปเขียนในไข่เต่าให้ตรงกับมาตราตัวสะกด
(อ่าน 6946)
2 ก.ค. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิชาภาษาไทย เรื่อง คำพ้องความหรือคำไวพจน์ นำคำไวพจน์ไปใส่ให้ตรงกับคำที่มีความหมายเหมือนกัน พร้อมเฉลย
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิชาภาษาไทย เรื่อง คำพ้องความหรือคำไวพจน์ นำคำไวพจน์ไปใส่ให้ตรงกับคำที่มีความหมายเหมือนกัน พร้อมเฉลย
(อ่าน 3412)
30 มิ.ย. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิชาภาษาไทย ป.1 เรื่อง คำที่ประสมด้วยสระอาและสระอี ระบายสีคำที่ประสมด้วยสระอาและสระอี
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิชาภาษาไทย ป.1 เรื่อง คำที่ประสมด้วยสระอาและสระอี ระบายสีคำที่ประสมด้วยสระอาและสระอี
(อ่าน 5203)
30 มิ.ย. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิชาภาษาไทย เรื่อง อักษรกลาง ระบายสีคำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลาง พร้อมเฉลย
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิชาภาษาไทย เรื่อง อักษรกลาง ระบายสีคำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลาง พร้อมเฉลย
(อ่าน 3261)
25 มิ.ย. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิชาภาษาไทย ชั้น ป.4 เรื่อง คำควบแท้
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิชาภาษาไทย ชั้น ป.4 เรื่อง คำควบแท้
(อ่าน 3401)
25 มิ.ย. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปความรู้วิชาภาษาไทย 191 หน้า สำหรับเตรียมสอบ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปความรู้วิชาภาษาไทย 191 หน้า สำหรับเตรียมสอบ
(อ่าน 2206)
23 มิ.ย. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แผ่นพับรูปดินสอน่ารัก เรื่อง มาตราตัวสะกด
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แผ่นพับรูปดินสอน่ารัก เรื่อง มาตราตัวสะกด
(อ่าน 4685)
21 มิ.ย. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานกิจกรรมวันวันสุนทรภู่ ชั้น ป.1-6
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานกิจกรรมวันวันสุนทรภู่ ชั้น ป.1-6
(อ่าน 3458)
18 มิ.ย. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานแบบฝึกคัดลายมือแบบกระทรวงศึกษาธิการ ป.1-6
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานแบบฝึกคัดลายมือแบบกระทรวงศึกษาธิการ ป.1-6
(อ่าน 5161)
18 มิ.ย. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบประกวดคัดลายมือวันสุนทรภู่
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบประกวดคัดลายมือวันสุนทรภู่
(อ่าน 4448)
17 มิ.ย. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ดอกไม้สระสำหรับตกแต่งห้องหรือใช้เป็นสื่อประกอบการสอน
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ดอกไม้สระสำหรับตกแต่งห้องหรือใช้เป็นสื่อประกอบการสอน
(อ่าน 4114)
6 มิ.ย. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ภาพรถยนต์เปล่ามีช่องว่างสำหรับการผันอักษร
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ภาพรถยนต์เปล่ามีช่องว่างสำหรับการผันอักษร
(อ่าน 3185)
1 มิ.ย. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แนวทางการคัดลายมือตามแบบอักษรของกระทรวงศึกษาธิการ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แนวทางการคัดลายมือตามแบบอักษรของกระทรวงศึกษาธิการ
(อ่าน 3583)
1 มิ.ย. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดวิชาภาษาไทย ภาษาพาที ใบโบกใบบัว ป.1 ให้นักเรียนบอกอวัยวะของรูปช้าง
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดวิชาภาษาไทย ภาษาพาที ใบโบกใบบัว ป.1 ให้นักเรียนบอกอวัยวะของรูปช้าง
(อ่าน 2708)
30 พ.ค. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานเขียนเรื่องจากภาพ 14 ภาพ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานเขียนเรื่องจากภาพ 14 ภาพ
(อ่าน 4290)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/16 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>