[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

16 ต.ค. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บิงโกมาตราแม่ กก (ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา)
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บิงโกมาตราแม่ กก (ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา)
(อ่าน 80)
10 ก.ย. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แต่งเรื่องจากภาพ ให้นักเรียนแต่งประโยคและเขียนเรื่องจากภาพที่กำหนด
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แต่งเรื่องจากภาพ ให้นักเรียนแต่งประโยคและเขียนเรื่องจากภาพที่กำหนด
(อ่าน 3689)
7 ก.ย. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกการอ่านจับใจความ จากนิทานสั้นๆ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกการอ่านจับใจความ จากนิทานสั้นๆ
(อ่าน 3732)
2 ก.ย. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานการเขียนเรื่องจากภาพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานการเขียนเรื่องจากภาพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
(อ่าน 2924)
21 ส.ค. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดคัดลายมือ อ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดคัดลายมือ อ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย
(อ่าน 7762)
5 ส.ค. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวรรณคดีลำนำ ป.5 เรื่อง กำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลาย
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวรรณคดีลำนำ ป.5 เรื่อง กำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลาย
(อ่าน 2248)
23 ก.ค. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิชาภาษาไทย เรื่อง อักษรควบ นำคำที่มีอักษรควบไปใส่ในช่องว่างให้ถูกต้องพร้อมเฉลย
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิชาภาษาไทย เรื่อง อักษรควบ นำคำที่มีอักษรควบไปใส่ในช่องว่างให้ถูกต้องพร้อมเฉลย
(อ่าน 8820)
23 ก.ค. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน เสียงพยัญชนะ ก-ฮ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน เสียงพยัญชนะ ก-ฮ
(อ่าน 4721)
20 ก.ค. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ไม้บรรทัดสะกดคำ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ไม้บรรทัดสะกดคำ
(อ่าน 7572)
3 ก.ค. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานเรื่อง มาตราตัวสะกด นำคำที่อยู่ในกระดองเต่าไปเขียนในไข่เต่าให้ตรงกับมาตราตัวสะกด
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานเรื่อง มาตราตัวสะกด นำคำที่อยู่ในกระดองเต่าไปเขียนในไข่เต่าให้ตรงกับมาตราตัวสะกด
(อ่าน 11381)
2 ก.ค. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิชาภาษาไทย เรื่อง คำพ้องความหรือคำไวพจน์ นำคำไวพจน์ไปใส่ให้ตรงกับคำที่มีความหมายเหมือนกัน พร้อมเฉลย
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิชาภาษาไทย เรื่อง คำพ้องความหรือคำไวพจน์ นำคำไวพจน์ไปใส่ให้ตรงกับคำที่มีความหมายเหมือนกัน พร้อมเฉลย
(อ่าน 7030)
30 มิ.ย. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิชาภาษาไทย ป.1 เรื่อง คำที่ประสมด้วยสระอาและสระอี ระบายสีคำที่ประสมด้วยสระอาและสระอี
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิชาภาษาไทย ป.1 เรื่อง คำที่ประสมด้วยสระอาและสระอี ระบายสีคำที่ประสมด้วยสระอาและสระอี
(อ่าน 8235)
30 มิ.ย. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิชาภาษาไทย เรื่อง อักษรกลาง ระบายสีคำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลาง พร้อมเฉลย
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิชาภาษาไทย เรื่อง อักษรกลาง ระบายสีคำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลาง พร้อมเฉลย
(อ่าน 5014)
25 มิ.ย. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิชาภาษาไทย ชั้น ป.4 เรื่อง คำควบแท้
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิชาภาษาไทย ชั้น ป.4 เรื่อง คำควบแท้
(อ่าน 4515)
25 มิ.ย. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปความรู้วิชาภาษาไทย 191 หน้า สำหรับเตรียมสอบ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปความรู้วิชาภาษาไทย 191 หน้า สำหรับเตรียมสอบ
(อ่าน 2718)
23 มิ.ย. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แผ่นพับรูปดินสอน่ารัก เรื่อง มาตราตัวสะกด
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แผ่นพับรูปดินสอน่ารัก เรื่อง มาตราตัวสะกด
(อ่าน 5434)
21 มิ.ย. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานกิจกรรมวันวันสุนทรภู่ ชั้น ป.1-6
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานกิจกรรมวันวันสุนทรภู่ ชั้น ป.1-6
(อ่าน 3727)
18 มิ.ย. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานแบบฝึกคัดลายมือแบบกระทรวงศึกษาธิการ ป.1-6
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานแบบฝึกคัดลายมือแบบกระทรวงศึกษาธิการ ป.1-6
(อ่าน 7155)
18 มิ.ย. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบประกวดคัดลายมือวันสุนทรภู่
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบประกวดคัดลายมือวันสุนทรภู่
(อ่าน 5485)
17 มิ.ย. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ดอกไม้สระสำหรับตกแต่งห้องหรือใช้เป็นสื่อประกอบการสอน
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ดอกไม้สระสำหรับตกแต่งห้องหรือใช้เป็นสื่อประกอบการสอน
(อ่าน 5119)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/17 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>