[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

27 ม.ค. 2563 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้นำเสนอเรื่อง ชนิดของคำในภาษาไทย
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้นำเสนอเรื่อง ชนิดของคำในภาษาไทย
(อ่าน 480)
19 ม.ค. 2563 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ไฟล์มาตราตัวสะกด
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ไฟล์มาตราตัวสะกด
(อ่าน 1737)
13 ม.ค. 2563 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกทักษะการแต่งประโยคจากภาพ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกทักษะการแต่งประโยคจากภาพ
(อ่าน 2528)
29 ธ.ค. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานทบทวนเรื่องประโยค ใบงานเขียนตามคำบอก รูป Iphone 11
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานทบทวนเรื่องประโยค ใบงานเขียนตามคำบอก รูป Iphone 11
(อ่าน 2798)
17 ธ.ค. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน กระดาษพับฝึกอ่านคำที่ประสมสระโอะ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน กระดาษพับฝึกอ่านคำที่ประสมสระโอะ
(อ่าน 2442)
2 ธ.ค. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน มาตราตัวสะกดและตัวอย่างคำ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน มาตราตัวสะกดและตัวอย่างคำ
(อ่าน 4527)
2 ธ.ค. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ฝึกอ่าน "สระ ใ" ยี่สิบม้วน, ฝึกอ่าน "สระ เ _ าะ" จ้ำจี้มะเขือเปราะ, ฝึกอ่าน "สระ ื" ม้าดื้อ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ฝึกอ่าน "สระ ใ" ยี่สิบม้วน, ฝึกอ่าน "สระ เ _ าะ" จ้ำจี้มะเขือเปราะ, ฝึกอ่าน "สระ ื" ม้าดื้อ
(อ่าน 3550)
26 พ.ย. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน กระติ๊บข้าวเหนียวกระดาษพับ สามารถเขียนมาตราและคำอื่นๆ ลงใหม่ได้
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน กระติ๊บข้าวเหนียวกระดาษพับ สามารถเขียนมาตราและคำอื่นๆ ลงใหม่ได้
(อ่าน 4017)
19 พ.ย. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน พยัญชนะไทย 44 ตัวพร้อมรูปการ์ตูนสำหรับระบายสี
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน พยัญชนะไทย 44 ตัวพร้อมรูปการ์ตูนสำหรับระบายสี
(อ่าน 4147)
17 พ.ย. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน กระดาษ 3 มิติรูปต้นไม้ เรื่อง คำตรงกันข้าม
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน กระดาษ 3 มิติรูปต้นไม้ เรื่อง คำตรงกันข้าม
(อ่าน 6392)
14 พ.ย. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำพื้นฐาน ชั้น ม.1 ใช้ฝึกอ่านและเขียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำพื้นฐาน ชั้น ม.1 ใช้ฝึกอ่านและเขียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
(อ่าน 2057)
10 พ.ย. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน โคลงโลกนิติพร้อมคำอธิบายความหมายบทกลอน
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน โคลงโลกนิติพร้อมคำอธิบายความหมายบทกลอน
(อ่าน 1916)
6 พ.ย. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบทดสอบการอ่านรู้เรื่อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบทดสอบการอ่านรู้เรื่อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
(อ่าน 2543)
30 ต.ค. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ไม้หนีบจับคู่พยัญชนะไทย
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ไม้หนีบจับคู่พยัญชนะไทย
(อ่าน 3415)
26 ต.ค. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บิงโก สระอา
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บิงโก สระอา
(อ่าน 2221)
26 ต.ค. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บิงโกสระ อิ อุ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บิงโกสระ อิ อุ
(อ่าน 1214)
26 ต.ค. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานระบายสีสระ ให้เด็กๆ ระบายสีคำตามที่กำหนดให้
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานระบายสีสระ ให้เด็กๆ ระบายสีคำตามที่กำหนดให้
(อ่าน 3136)
26 ต.ค. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำคล้องจอง ประยุกต์เป็นเกมโดมิโนได้
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำคล้องจอง ประยุกต์เป็นเกมโดมิโนได้
(อ่าน 2732)
25 ต.ค. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน เกมบิงโก สระอา
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน เกมบิงโก สระอา
(อ่าน 983)
24 ต.ค. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน เค้ก 3 มิติกระดาษพับฝึกหัดอ่านคำพื้นฐานให้คล่องพร้อมแยกสีพยัญชนะและสระ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน เค้ก 3 มิติกระดาษพับฝึกหัดอ่านคำพื้นฐานให้คล่องพร้อมแยกสีพยัญชนะและสระ
(อ่าน 2304)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/18 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>