[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

ฟรีสื่อการเรียนการสอน พัดน่ารักๆ สำหรับการผันวรรณยุกต์อักษรกลาง

25 ส.ค. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 20070)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน นาฬิกาฝึกสะกดคำและนาฬิกาฝึกบวกลบเลข

19 ส.ค. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 8083)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานการเขียนเรื่องจากภาพ คำที่กำหนด แล้วระบายสี

17 ส.ค. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 19045)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานเขียนเรื่องจากภาพ 7 เรื่อง

8 ส.ค. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 8488)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เกมตกปลามาตราตัวสะกดง่ายๆ สำหรับเด็กเริ่มหัดอ่าน

30 ก.ค. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 20822)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานต่อภาพ ต่อคำ ตัดแล้วพับ ฝึกเขียนสะกดคำง่ายๆ ตามรูป

22 ก.ค. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 13686)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัด เรื่อง คำที่มีตัวการันต์

20 ก.ค. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 14187)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานการอ่าน ต พยัญชนะต้น ประสมสระ -ะ มีตัวสะกด

16 ก.ค. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 4585)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำฝึกอ่าน สระ โ- ะ มีตัวสะกด

15 ก.ค. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 16845)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม สำหรับจัดบอร์ด

9 ก.ค. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 31104)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดคัดแล้วอ่าน ด เป็นพยัญชนะต้น ประสมสระ -ะ มีตัวสะกด

9 ก.ค. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 4130)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกชุดที่ 2 สระอัว ลดรูป เพื่อแก้ไขความบกพร่องทางด้านการอ่านและการเขียน

2 ก.ค. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 10334)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกชุดที่ 1 สระโอะ ลดรูป เพื่อแก้ไขความบกพร่องทางด้านการอ่านและการเขียน

30 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 5869)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ชุดกิจกรรมกระถางสระอึที่รัก ประสมพยัญชนะต้นกับสระ อี ให้ถูกต้อง

28 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 6580)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานคัดแล้วอ่าน จ พยัญชนะต้น ประสมสระ -ะ มีตัวสะกด

26 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 3845)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน สมุดเล่มเล็ก บัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 708 คำ

24 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 34901)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน คำพื้นฐานระดับชั้น ป.1 มีภาพตัวการ์ตูนรูปสัตว์ประกอบน่ารักๆ

20 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 9893)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกอ่านสระภาษาไทยมีลายคิตตี้น่ารักๆ ประกอบ

20 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 6068)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกคัดคำพื้นฐาน ป.1 จำนวน 708 คำ 24 หน้า

17 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 7940)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกการอ่านแจกลูกสะกดคำรูปโดนัท donut

15 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 11654)


กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/22 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>