[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

ฟรีสื่อการเรียนการสอน บทอาขยาน(บทหลัก) ชั้น ป.1-6

30 เม.ย. 2563 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 9163)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดคัดลายมือแบบกระทรวงศึกษาธิการ

26 เม.ย. 2563 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 11342)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกคัดลายมือวรรณคดีลำนำ ป.1 ให้นักเรียนได้เกิดทักษะการอ่านและเขียน

22 เม.ย. 2563 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 8319)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน Pop up แจกลูกสะกดคำ สระอือ สระอุ สระอัว สระโอะ สระเอาะ สระออ

21 เม.ย. 2563 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 13680)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน Pop up กล่องคำไวพจน์และคลิปวิดีโอสอนทำสื่อ Pop up

21 เม.ย. 2563 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 8122)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน พยัญชนะไทย 44 ตัวพร้อมรูปการ์ตูน Stitch

20 เม.ย. 2563 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 22823)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดอ่านเสียงสระภาษาไทยแยกสีให้จดจำและอ่านได้ง่าย

20 เม.ย. 2563 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 9494)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานคัดไทยลากเส้นและระบายสีตัวอักษร ก-ฮ

19 เม.ย. 2563 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 8927)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แจกสื่อห้องเรียนภาษาไทยbyครูเนเน่ไว้ในนี้ทั้งหมด

17 เม.ย. 2563 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 10524)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ลูกบอลกระดาษพับปะติด เรื่อง คำสุภาพ

4 มี.ค. 2563 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 15890)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบทบทวนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับซ่อมเสริมนักเรียน วิชาภาษาไทย ป.5

4 มี.ค. 2563 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 4978)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน หลักการเขียนบรรณานุกรม

3 มี.ค. 2563 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 2713)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกคัดลายมือ ก-ฮ แบบหัวกลม

29 ก.พ. 2563 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 15157)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ป๊อบอัพคำไวพจน์

23 ก.พ. 2563 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 7403)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน กระดาษพับ 3 มิติเค้กชนิดของคำในภาษาไทย

23 ก.พ. 2563 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 17801)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานจับใจความสำคัญ

22 ก.พ. 2563 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 6759)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน บทกลอนจากหนังสือเรียนภาษาไทย

18 ก.พ. 2563 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 5367)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียน การอ่าน (พัฒนาและแก้ไขจากหนังสืออ่านเพิ่มเติม มานะ มานี)

16 ก.พ. 2563 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 5597)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เขียนประโยคจากภาพ สถานที่ อาชีพ

3 ก.พ. 2563 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 8804)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน คำไวพจน์ หมวดสัตว์

31 ม.ค. 2563 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 9227)


กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/22 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>