[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกคัดลายมือวรรณคดีลำนำ ป.1 ให้นักเรียนได้เกิดทักษะการอ่านและเขียน

22 เม.ย. 2563 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 7835)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน Pop up แจกลูกสะกดคำ สระอือ สระอุ สระอัว สระโอะ สระเอาะ สระออ

21 เม.ย. 2563 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 12685)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน Pop up กล่องคำไวพจน์และคลิปวิดีโอสอนทำสื่อ Pop up

21 เม.ย. 2563 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 7509)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน พยัญชนะไทย 44 ตัวพร้อมรูปการ์ตูน Stitch

20 เม.ย. 2563 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 20773)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดอ่านเสียงสระภาษาไทยแยกสีให้จดจำและอ่านได้ง่าย

20 เม.ย. 2563 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 9046)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานคัดไทยลากเส้นและระบายสีตัวอักษร ก-ฮ

19 เม.ย. 2563 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 7960)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แจกสื่อห้องเรียนภาษาไทยbyครูเนเน่ไว้ในนี้ทั้งหมด

17 เม.ย. 2563 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 9860)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ลูกบอลกระดาษพับปะติด เรื่อง คำสุภาพ

4 มี.ค. 2563 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 15088)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบทบทวนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับซ่อมเสริมนักเรียน วิชาภาษาไทย ป.5

4 มี.ค. 2563 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 4691)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน หลักการเขียนบรรณานุกรม

3 มี.ค. 2563 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 2487)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกคัดลายมือ ก-ฮ แบบหัวกลม

29 ก.พ. 2563 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 14556)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ป๊อบอัพคำไวพจน์

23 ก.พ. 2563 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 6928)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน กระดาษพับ 3 มิติเค้กชนิดของคำในภาษาไทย

23 ก.พ. 2563 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 16621)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานจับใจความสำคัญ

22 ก.พ. 2563 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 6406)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน บทกลอนจากหนังสือเรียนภาษาไทย

18 ก.พ. 2563 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 4957)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียน การอ่าน (พัฒนาและแก้ไขจากหนังสืออ่านเพิ่มเติม มานะ มานี)

16 ก.พ. 2563 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 5371)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เขียนประโยคจากภาพ สถานที่ อาชีพ

3 ก.พ. 2563 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 8415)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน คำไวพจน์ หมวดสัตว์

31 ม.ค. 2563 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 8518)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้นำเสนอเรื่อง ชนิดของคำในภาษาไทย

27 ม.ค. 2563 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 10806)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ไฟล์มาตราตัวสะกด

19 ม.ค. 2563 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 14423)


กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/21 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>