[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกทักษะการแต่งประโยคจากภาพ

13 ม.ค. 2563 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 10879)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานทบทวนเรื่องประโยค ใบงานเขียนตามคำบอก รูป Iphone 11

29 ธ.ค. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 14942)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน กระดาษพับฝึกอ่านคำที่ประสมสระโอะ

17 ธ.ค. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 11857)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน มาตราตัวสะกดและตัวอย่างคำ

2 ธ.ค. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 9890)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ฝึกอ่าน "สระ ใ" ยี่สิบม้วน, ฝึกอ่าน "สระ เ _ าะ" จ้ำจี้มะเขือเปราะ, ฝึกอ่าน "สระ ื" ม้าดื้อ

2 ธ.ค. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 8380)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน กระติ๊บข้าวเหนียวกระดาษพับ สามารถเขียนมาตราและคำอื่นๆ ลงใหม่ได้

26 พ.ย. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 9621)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน พยัญชนะไทย 44 ตัวพร้อมรูปการ์ตูนสำหรับระบายสี

19 พ.ย. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 11039)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน กระดาษ 3 มิติรูปต้นไม้ เรื่อง คำตรงกันข้าม

17 พ.ย. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 24747)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำพื้นฐาน ชั้น ม.1 ใช้ฝึกอ่านและเขียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

14 พ.ย. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 25275)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน โคลงโลกนิติพร้อมคำอธิบายความหมายบทกลอน

10 พ.ย. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 7307)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบทดสอบการอ่านรู้เรื่อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

6 พ.ย. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 6005)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ไม้หนีบจับคู่พยัญชนะไทย

30 ต.ค. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 8009)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน บิงโก สระอา

26 ต.ค. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 6626)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน บิงโกสระ อิ อุ

26 ต.ค. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 7748)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานระบายสีสระ ให้เด็กๆ ระบายสีคำตามที่กำหนดให้

26 ต.ค. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 43859)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำคล้องจอง ประยุกต์เป็นเกมโดมิโนได้

26 ต.ค. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 12504)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เกมบิงโก สระอา

25 ต.ค. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 10324)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เค้ก 3 มิติกระดาษพับฝึกหัดอ่านคำพื้นฐานให้คล่องพร้อมแยกสีพยัญชนะและสระ

24 ต.ค. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 10216)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน บิงโกมาตราแม่ กก (ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา)

16 ต.ค. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 16417)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แต่งเรื่องจากภาพ ให้นักเรียนแต่งประโยคและเขียนเรื่องจากภาพที่กำหนด

10 ก.ย. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 8358)


กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/21 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>