[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

ฟรีสื่อการเรียนการสอน บิงโกมาตราแม่ กก (ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา)

16 ต.ค. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 17710)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แต่งเรื่องจากภาพ ให้นักเรียนแต่งประโยคและเขียนเรื่องจากภาพที่กำหนด

10 ก.ย. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 8647)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกการอ่านจับใจความ จากนิทานสั้นๆ

7 ก.ย. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 19265)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานการเขียนเรื่องจากภาพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

2 ก.ย. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 21105)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดคัดลายมือ อ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย

21 ส.ค. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 27224)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวรรณคดีลำนำ ป.5 เรื่อง กำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลาย

5 ส.ค. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 16119)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิชาภาษาไทย เรื่อง อักษรควบ นำคำที่มีอักษรควบไปใส่ในช่องว่างให้ถูกต้องพร้อมเฉลย

23 ก.ค. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 36833)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เสียงพยัญชนะ ก-ฮ

23 ก.ค. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 23897)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ไม้บรรทัดสะกดคำ

20 ก.ค. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 24305)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานเรื่อง มาตราตัวสะกด นำคำที่อยู่ในกระดองเต่าไปเขียนในไข่เต่าให้ตรงกับมาตราตัวสะกด

3 ก.ค. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 48992)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิชาภาษาไทย เรื่อง คำพ้องความหรือคำไวพจน์ นำคำไวพจน์ไปใส่ให้ตรงกับคำที่มีความหมายเหมือนกัน พร้อมเฉลย

2 ก.ค. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 48073)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิชาภาษาไทย ป.1 เรื่อง คำที่ประสมด้วยสระอาและสระอี ระบายสีคำที่ประสมด้วยสระอาและสระอี

30 มิ.ย. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 40630)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิชาภาษาไทย เรื่อง อักษรกลาง ระบายสีคำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลาง พร้อมเฉลย

30 มิ.ย. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 33898)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิชาภาษาไทย ชั้น ป.4 เรื่อง คำควบแท้

25 มิ.ย. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 30297)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปความรู้วิชาภาษาไทย 191 หน้า สำหรับเตรียมสอบ

25 มิ.ย. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 6126)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แผ่นพับรูปดินสอน่ารัก เรื่อง มาตราตัวสะกด

23 มิ.ย. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 11148)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานกิจกรรมวันวันสุนทรภู่ ชั้น ป.1-6

21 มิ.ย. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 22909)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานแบบฝึกคัดลายมือแบบกระทรวงศึกษาธิการ ป.1-6

18 มิ.ย. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 55135)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบประกวดคัดลายมือวันสุนทรภู่

18 มิ.ย. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 52118)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ดอกไม้สระสำหรับตกแต่งห้องหรือใช้เป็นสื่อประกอบการสอน

17 มิ.ย. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 32748)


กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/22 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>