[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ป๊อปอัพท๊อฟฟี่พยัญชนะ ฑ

23 ก.พ. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 13748)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน พยางค์ กับ คำ ต่างกันอย่างไร

18 ก.พ. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 3972)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน วงศ์กษัตริย์ในวรรณคดีเรื่อง รามเกียรติ์ วงศ์กษัตริย์กรุงอโยธยา วงศ์ลงกา วงศ์วานรกรุงขีดขิน

18 ก.พ. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 4337)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน คำอักษรนำพร้อมคำอ่านและแบบฝึกเขียนคำอ่าน

1 ก.พ. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 20807)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิชาภาษาไทย ชั้น ป.6 เรื่อง คำประพันธ์

17 ม.ค. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 10471)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานกิจกรรมเขียนประโยคจากภาพที่กำหนดให้ 8 ชุด

1 ม.ค. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 13118)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกอ่านตามสระ แยกสีระหว่างสระและวรรณยุกต์เพื่อจดจำได้ง่าย

20 ธ.ค. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 27387)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกซ่อมเสริมอ่านเขียนภาษาไทย ชั้น ป.1-3 เล่ม 1

18 ธ.ค. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 11936)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานฝึกอ่านแล้วคัดประโยคตามรอยประ จากหนังสือเก่งภาษาไทย

18 ธ.ค. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 20708)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำพื้นหลังลายสวยงามสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น กิจกรรมแต่งประโยค

11 ธ.ค. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 10348)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานแต่งประโยค ป.1 ตามมาตราตัวสะกด

9 ธ.ค. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 36604)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกเขียนตามรอยปะ ก-ฮ ช่วยฝึกสมาธิและการฝึกเขียนตัวหนังสือให้สวยงาม

7 ธ.ค. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 47493)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานกิจกรรมวันพ่อและวันชาติให้นักเรียนได้ฝึกฝนการย่อความและการเขียนเรื่องจากภาพ ประกอบเป็นเล่มสวยงาม

3 ธ.ค. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 13879)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิชาภาษาไทย เรื่อง ตัวเลขไทย ป.6

3 ธ.ค. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 24828)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำ คำที่มี ร ควบกล้ำรูปไอศครีมโคน

23 พ.ย. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 13514)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ฝึกอานเรื่องราวแล้วตอบคำถามสั้นๆ สำหรับชั้น ป.1

19 พ.ย. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 13712)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ไม้บรรทัดอ่านคำภาษาไทยรูปสัตว์น่ารักๆ

19 พ.ย. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 24706)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดเรื่อง คำอักษรนำ

10 พ.ย. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 8949)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้หลักภาษาพร้อมแบบฝึกหัด เรื่อง คำนาม

29 ต.ค. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 12879)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้หลักภาษาพร้อมแบบฝึกหัด เรื่อง พยางค์และคำ

29 ต.ค. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 13253)


กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/21 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>